Trao giải Cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Tối ngày 23/8 tại Học viện TTN Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Đoàn đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.


Phóng sự ảnh khác