Khởi động các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT tại các Dự án mở rộng quốc lộ 1A
Ngày 11/8 tại Trung tâm Văn hóa huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức Khởi động các hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự ATGT tại các Dự án mở rộng quốc lộ 1A.


Phóng sự ảnh khác