Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2013
Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào năm 2013


Phóng sự ảnh khác