Khát vọng thanh niên vươn ra biển lớn 2013
Đại diện Đoàn cơ sở Bộ Tư lệnh Hải quân phía Nam tặng hoa lãnh đạo Đoàn hành trình trước giờ xuất phát


Phóng sự ảnh khác