Phát động Tết trồng cây bảo vệ môi trường – Xuân Quý Tỵ 2013
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát động Tết trồng cây xuân Quý Tỵ 2013


Phóng sự ảnh khác