Chùm ảnh: Đại biểu dân tộc xinh đẹp tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Web.ĐTN: Những cô gái người Dao, Tày, Nùng... nổi bật trong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với trang phục sặc sỡ, mang bản sắc riêng.


Phóng sự ảnh khác