Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh Chinhphu.vn


Phóng sự ảnh khác