Trung ương Đoàn thắp nến tri ân Anh hùng, liệt sỹ
Trung ương Đoàn thắp nến tri ân Anh hùng, liệt sỹ


Phóng sự ảnh khác