Ông Trương Tấn Sang được bầu làm Chủ tịch nước
– Chiều 25/7, với 487 phiếu tán thành (chiếm 97,4%), Quốc hội đã bầu ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước.


Phóng sự ảnh khác