Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:
Chiều 25/7, với 487 phiếu tán thành (chiếm 97,4%), Quốc hội đã bầu ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước.


Phóng sự ảnh khác