Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022
Trong 2 ngày (8/8-9/8), đã có 225 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức trẻ của đoàn viên thanh niên về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội điểm cấp tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. 225 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức trẻ của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã về dự Đại hội. Các đại biểu đã bỏ phiều bầu BCH tỉnh đoàn Lào Cai khoá XIII nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 39 đồng chí, đồng chí Giàng Quốc Hưng tiếp tụ


Phóng sự ảnh khác