Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội “Tháng Ba biên giới” tại huyện Mường Khương, Lào Cai


Phóng sự ảnh khác