Cập nhật ngày: 26/03/2015 Bản in | Ghi xuống

Công văn phát hành bộ công cụ tuyên truyền "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"

Số tư liệu: Số: 4511- CV/TWĐTN-BTG
Ngày ban hành: 23/03/2015
Tệp đính kèm: CVtuyentruyen.doc

Tải file thiết kế bộ ấn phẩm chào mừng Đại hội Đảng tại đây
Tải bộ ấn phẩm chào mừng đại hội Đảng tại đây