Cập nhật ngày: 27/02/2012 Bản in | Ghi xuống

Các Văn bản tháng thanh niên 2012

Số tư liệu: Tháng thanh niên 2012
Ngày ban hành: 23/02/2012
Tệp đính kèm: KHTTN.doc

1. Kế hoạch: Hành động Tháng Thanh niên năm 2012 . Tải tại đây
>> Hướng dẫn hoạt động các Ban

1. Ban Thanh niên Công nhân và  Đô thị: Hướng dẫn các nội dung tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị . Tải
tại đây

2. Ban Thanh niên Trường học: Hướng dẫn hoạt động Tháng Thanh niên trong Thanh niên Trường học. Tải
tại đây

3. Ban Thanh niên Nông thôn:Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trong Tháng Thanh niên năm 2012. Tải tại đây

4.Ban Tổ chức: Kế hoạch
Tổ chức trao “Giải thưởng 26-3” năm 2012. Tải tại đây

5. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam: Kết quả tổ chức Chương trình “Nghĩa tình Côn Đảo” năm 2012 . Tải tại đây

6. Ban Tuyên Giáo TW Đoàn: Hướng dẫn Các nội dung trọng tâm tuyên truyền Tháng thanh niên năm 2012. Tải tại đây

7. Hội Đồng Đội Trung ương:
Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2012; Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Tải tại đây