Cập nhật ngày: 20/11/2017 Bản in | Ghi xuống

Đề cương, bộ infographic tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Số tư liệu: Đề cương
Ngày ban hành: 30/10/2017
Tệp đính kèm: De cuong tuyen truyen DH XI (phat hanh 30.10. 2017) (1).doc

Tải bộ  infographic tuyên truyền Đại hội tại đây.