Cập nhật ngày: 22/09/2017 Bản in | Ghi xuống

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”lần thứ II, năm 2017

Số tư liệu: Số: 650-KH/TWĐTN-TNTH
Ngày ban hành: 22/09/2017
Tệp đính kèm: Ke hoach THVN 2017 - Final.docx

Thể lệ cuộc thi tại đây.