Cập nhật ngày: 30/06/2017 Bản in | Ghi xuống

Kế hoạch tổ chức cuộc thi video dành cho thanh niên với chủ đề " ASEAN chống nạn buôn bán người - con người không phải để bán"

Số tư liệu: Số: 616 KH/TWĐTN-BQT
Ngày ban hành: 22/06/2017
Tệp đính kèm: KH to chuc cuoc thi video chong buon nguoi ASEAN.pdf

 Thông báo kèm theo tại đây.