Cập nhật ngày: 16/11/2016 Bản in | Ghi xuống

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Số tư liệu: Số: 81 -HD/TWĐTN-BTC
Ngày ban hành: 01/11/2016
Tệp đính kèm: HUONG DAN TO CHUC DAI HOI.pdf

Một số mẫu văn bản sử dụng trong Đại hội Đoàn các cấp tại đây.