Cập nhật ngày: 17/05/2016 Bản in | Ghi xuống

Tài liệu phòng chống thiên tai

Số tư liệu: Tài liệu
Ngày ban hành: 17/05/2016
Tệp đính kèm:

Tài liệu tập huấn TOT cấp tỉnh.
Tài liệu tập huấn lập kế khoạch xa an toàn.
Tài liệu cho tập huấn viên về phòng ngừa thảm họa.
Tài liệu của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
Tài liệu phòng ngừa thảm họa.
Tài liệu kỹ thuật CBDRM.
Sổ tay giảng dạy giảm nhẹ rủi do thiên tay dành cho giáo viên.
Quản lý rủi do thiên tai dựa vào cộng đồng.
Phương châm 4 tại chỗ.
Lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào tập huấn quản lý thảm họa tại cộng đồng.
Lập kế hoạch quản lý thảm họa dựa vào cộng đồng.
Hiểm họa và thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu.
Giới thiệu về quản lý thảm họa tại cộng đồng.
Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng.
Chăm sóc và nuôi dạy trẻ em vùng lũ.
Video clip Kĩ năng phòng chống sét đánh mùa mưa bão.
Video clip Kiến thức Phòng chống thiên tai - Sạt lở bờ biển.
Video clip Kiến thức Phòng chống thiên tai - Sạt lở bờ sông.
Video clip Bốn giải pháp phòng chống lũ quét sạt lở.
Video clip Hướng dẫn diễn tập- Ứng phó với lốc xoáy.
Video clip Diễn tập tại Quảng Ninh.