Đề cương
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Tài liệu 27/04/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Tài liệu 12/03/2018 Đề cương truyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018
Đề cương 30/10/2017 Đề cương, bộ infographic tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đề cương 02/03/2016 Đề cương tuyên truyền 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016
Số:5008 -CV/TWĐTN-BTG 06/06/2015 Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Đề cương tuyên truyền 19/05/2015 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm thành lập Lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (21/6/1965 - 21/6/2015) và 65 năm thành lập Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2015)
Đề cương 06/05/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đề cương 10/01/2015 Đề cương:Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
Đề cương tuyên truyền 05/01/2015 Đề cương: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt nam (09/01/1950 - 09/01/2015)
Đề cương 22/12/2014 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2015)
Đề cương 14/11/2014 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Đề cương 09/09/2014 Tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh(2/9/1969-2/9/2014)
Đề cương 16/05/2014 Đề cương: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014
ĐC 112012 08/11/2012 Đề cương Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012
Đề cương tuyên truyền 30/10/2012 Đề cương tuyên truyền 40 năm Chiến thắng " Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"(12/1972 - 12/2012)
Đề cương 27/08/2012 Đề cương tuyên truyền: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Đề cương tuyên truyền 09/05/2012 Đề cương tuyên truyền 71 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2012)
Số: 79 HD/TWĐTN 24/04/2012 Hướng dẫn chủ điểm công tác tháng 5 năm 2012 Bác Hồ với tuổi trẻ - Tuổi trẻ với Bác Hồ
kèm theo Kế hoạch số: 389 KH/TWĐ 05/04/2012 Đề cương báo cáo Công tác tổ chức xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 - 2012
(kèm theo Kế hoạch số: 389 KH/TWĐ) 05/04/2012 Đề cương báo cáo: Tổng kết công tác giáo dục của Đoàn giai đoạn 2007 - 2012
Đề cương tuyên truyền 22/03/2012 Đề cương tuyên truyền 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
TLHN 01/03/2012 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện phong trào
TLHN 01/03/2012 ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG BÁO CÁO Công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 - 2012
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 03/10/2011 Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2011)
Đề cương 12/09/2011 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển(23/10/1961 - 23/10/2011)
Đề cương 15/07/2011 Đề cương: Một số nội dung cơ bản cần nghiên cứu để chuẩn bị văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X