Hướng dẫn
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 16 -HD/TWĐTN-BTC 17/08/2018 Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 15 -HD/TWĐTN-BTC 06/08/2018 Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018 - 2022
Số: 13 -HD/TWĐTN-BTC 20/06/2018 Hướng dẫn Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022
Số: 12 - HD TWĐTN-VNCTN 12/06/2018 Hướng dẫn xét duyệt sáng kiến năm 2018 đối với tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Trung ương Đoàn
Số:10-HD/TWĐTN-VP 24/05/2018 Hưỡng dẫn Thực hiện và phân bổ chỉ tiêu trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022
Số: 08 -HD/TWĐTN-BTC 16/05/2018 Hướng dẫn Xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 - 2022
Số: 07 -HD/TWĐTN-BKT 04/05/2018 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2018
Số: 06 - HD/TWĐTN-BTG 04/05/2018 Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội
Số: 05 -HD/TWĐTN-TNTH 29/03/2018 Hướng dẫn Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các trường THPT, TTGDNN-GDTX,giai đoạn 2018 - 2022
Số: 87 -HD/TWĐTN-BTG 28/03/2018 Hướng dẫn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
Số: 03 -HD/TWĐTN-BTC 21/03/2018 Hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022
Số: 21-HD/TNNT 21/03/2018 Hướng dẫn Triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2018
Số: 35-HD/TNNT 28/02/2018 Hướng dẫn Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh năm 2018
Số: 01 -HD/TWĐTN-BTC 29/01/2018 Hướng dẫn Tổ chức " Ngày đoàn viên" với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2018
Số: 97-HD/TWĐTN-BTC 02/08/2017 Hướng dẫn Thảo luận, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa X tại đại hội Đoàn cấp tỉnh
Số: 94 - HD/TWĐTN-TNNT 30/06/2017 Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường
Số: 91 -HD/TWĐTN-BKT 05/06/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2017
Số: 88 - HD/TWĐTN-TNTH 17/05/2017 Hướng dẫn Xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2016-2017
Số: 591 KH/TWĐTN-BTG 30/03/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Số: 87 -HD/TWĐTN-BTG 28/03/2017 Hướng dẫn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
Số: 86 -HD/TWĐTN-CNĐT 07/03/2017 Hướng dẫn Triển khai thực hiện công trình thanh niên
Số: 85 -HD/TWĐTN-BTC 01/03/2017 Hướng dẫn Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn” năm 2017
Số: 84 -HD/TWĐTN-VP 24/02/2017 Hướng dẫn Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở
Số: 18 - HD/UBKTTWĐ 22/02/2017 Hướng dẫn Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội năm 2017
Số: 83-HD/TWĐTN-BTG 30/12/2016 Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Số: 81 -HD/TWĐTN-BTC 01/11/2016 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)
Số: 79 -HD/TWĐTN-TNNT 23/05/2016 Hướng dẫn Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã
Số: 78-HD/TWĐTN-CNĐT 07/04/2016 Hướng dẫn Triển khai thực hiện công trình thanh niên
Số: 77-HDTWĐTN-BTG 11/03/2016 Hướng dẫn Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số:75 -HD/TWĐTN-TNNT 24/02/2016 Hướng dẫn thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 74 -HD/TWĐTN-BTC 23/02/2016 Hướng dẫn Tổ chức Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi cấp cụm năm 2016
Số: 351 HD/HĐĐTW 15/12/2015 Hướng dẫn:Xét tặng “Giải thưởng Kim Đồng” năm học 2015 - 2016
Số: 72 -HD/TWĐTN-BTC 10/12/2015 Hướng dẫn số 72 Tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2016
Số:3798/NHCS-TDSV 20/11/2015 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm
Số:70-HD/TWĐTN-BTC 11/11/2015 Hướng dẫn Kết nạp đoàn viên mới "Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
Số:01 -HD/BTC 26/10/2015 Hướng dẫn Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
Số: 314 - HD/HĐĐTW 22/10/2015 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)
Ban hành theo QĐ số 25-QĐ/HĐĐTW 05/10/2015 Nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Số:03 HD/UBKTTWĐ 21/05/2015 Hướng dẫn Sơ kết giữa nhiệm kỳ (2012 – 2017) công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
Số: 64 -HD/TWĐTN-BKT 25/04/2015 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2015
Số:61- HD/TWĐTN-BTG 31/03/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015
Số: 46 - HĐĐTW 05/03/2015 Hướng dẫn:“V/v xét trao Giải thưởng Cánh én hồng”
Số: 03 - HD/UBKTTWĐ 05/03/2015 Hướng dẫn: Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và tham mưu công tác giám sát xã hội, phản biện xã hội của Đoàn năm 2015
Số: 60 -HD/TWĐTN-BTG 13/01/2015 Hướng dẫn:Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
Số: 57-HD/TWĐTN-BTC 09/01/2015 Hướng dẫn:Thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
Số: 59 -HD/TWĐTN-CNĐT 08/01/2015 Hướng dẫn:Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Hải Dương, Bình Dương
Số: 58-HD/TWĐTN-CNĐT 26/12/2014 Hướng dẫn:Thực hiện “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2017
Số: 53 - HD/TWĐTN-BTC 30/10/2014 Hướng dẫn: Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”
Số: 140 HD/HĐĐTW 17/10/2014 Hướng dẫn: Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần VIII - năm 2015
Số: 52-HD/TWĐTN-ĐKTHTN 09/10/2014 Hướng dẫn:Tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 - 2014)
1234