Quyết định
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 365-QĐ/TWĐTN-TNTH 07/09/2018 Quyết định v/v thành lập Ban Cố vấn, Ban Giám khảo Hội thi " Olymic Tiếng anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ II- năm 2018
Số: 366-QĐ/TWĐTN-KHCN 07/09/2018 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018
Số: 364-QĐ/TWĐTN-KHCN 06/09/2018 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018
Số: 108-QĐ/TWĐTN-KHCN 14/08/2018 Quyết định công nhận kết quả Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV, năm 2018
Số: 106 QĐ-TWĐTN-CNĐT 10/08/2018 Quyết định về việc ban hành Đề án "Tư vấn hướng và Giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên giai đoạn 2018 - 2022"
Số: 287 QĐ-TWĐTN-CTTN 01/08/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII, giai đoạn 2018-2023
Số: 01 -QĐ/TWĐTN-BTC 28/05/2018 Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018 - 2022
Số: 80A - QĐ/TWĐTN - VP 21/05/2018 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2018 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 64 - QĐ/TWĐTN-BKT 26/03/2018 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2018
Số: 38 -QĐ/TWĐTN-BTC 15/01/2018 Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 3295 QĐ/TWĐTN-CNĐT 06/06/2017 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 164a - QĐ/TWĐTN-BKT 29/03/2017 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2017
Số: 3084-QĐ/TWĐTN-TNTH 24/02/2017 Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 1190 - QĐ/TWĐTN-KHCN 27/07/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên " Quả cầu vàng"
Số: 1152 - QĐ/TWĐTN-BKT 14/06/2016 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc năm 2016
Số:1076-QĐ/TWĐTN-BKT 02/03/2016 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2016
Số: 1070-QĐ/TWĐTN-HVTTNVN 25/02/2016 Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội
Số: 1071-QĐ/TWĐTN-HVTTNVN 25/02/2016 Quyết định Ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ Đoàn theo nghiệp vụ công tác
Số: 1072 -QĐ/TWĐTN-HVTTNVN 25/02/2016 Quyết định Ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ đoàn theo chức danh
Số: 105 -QĐ/TWĐTN - BKT 09/09/2015 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn
Số 1501/QĐ-TTg 28/08/2015 Quyết định phê duyệt đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu nhiên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"
Số: 886 QĐ/TWĐTN - CTTN 18/07/2015 Quyết định về việc ban hành Đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, giai đoạn 2015-2017"
Số: 882 QĐ/TWĐTN-VNCTN 15/07/2015 Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cơ quan Trung ương Đoàn
Số: 1756 -QĐ/TWĐTN-VP 15/06/2015 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015
Số:703-QĐ/TWĐTN-BTG 27/05/2015 Quyết định công nhận giải thưởng cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Số: 228 QĐKT/TWĐTN-TNTH 22/05/2015 Quyết định và danh sách đạt Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2014-2015
Số: 812-QĐ/TWĐTN-BCTTN 23/04/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Kim Đồng (sửa đổi, bổ sung)
Số: 1590 -QĐ/TWĐTN-TNTH 03/04/2015 Quyết định thành lập Ban Giám khảo vòng thi cụm Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 789 - QĐ/TWĐTN-BKT 07/03/2015 Quyết định :Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2015
Số: 731 -QĐ/TWĐTN-CNĐT 20/01/2015 Quyết định:Công nhận công trình thanh niên cấp Tỉnh năm 2014
Số: 712 -QĐ/TWĐTN-BTC 19/12/2014 Quyết định:Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng (sửa đổi, bổ sung)
Số: 598 - QĐKT/TWĐTN-ĐKTHTN 07/08/2014 Quyết định: Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014
Số: 180 - QĐKT/TWĐTN-VP 18/04/2014 Quyết định khen thưởng
Số: 514 - QĐ/TWĐTN-BKT 25/03/2014 Quyết định: Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2014
Số: 3315 QĐ/TWĐTN 07/02/2014 Quyết định: V/v ban hành Quy chế trao tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”
Số: 367 - QĐ/TWĐTN-VP 30/10/2013 Quyết định:Về việc ban hành Quy định về ban hành văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 295 QĐ/TWĐTN 26/08/2013 Quyết định: Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số: 239 QĐ/TWĐTN 18/07/2013 Quyết định: Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Đoàn trực thuộc năm 2013
Số: 191 - QĐ/TWĐTN 19/06/2013 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2013
Số: 25 QĐ/TWĐTN 07/02/2013 Quyết định: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khoá X, nhiệm kỳ 2012 – 2017
Số: 353 / QĐKT-TWĐTN 25/05/2012 Quyết định: Khen thưởng An toàn giao thông
Số: 224 / QĐKT-TWĐTN 25/05/2012 Quyết định: Khen thưởng An toàn giao thông
Số: 01 QĐ/HĐĐTW 14/01/2012 Quyết định: V/v thành lập Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam.
Số: 2358/QĐ-TWĐTN 19/08/2011 Quyết định: Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư kýchương trình “Hành trình theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển” – “Học kỳ trên biển”
Số: 1931 QĐ/TWĐTN 09/03/2011 V/v Trao giải các tác phẩm đạt giải trong Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn
Số:1930QĐ/TWĐTN 07/03/2011 Quyết định: Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2011
Số:37QĐ/TWĐTN 15/02/2008 Quyết định: Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hànhTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX