Kế hoạch
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số:49-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 09/05/2018 Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2018
Số: 44-KH/TWĐTN-BTG 24/04/2018 Kế hoạch Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018)
Số: 40 -KH/TWĐTN-CNĐT 11/04/2018 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IX năm 2018
Số: 37-KH/TWĐTN-VP 06/04/2018 Kế hoạch Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Số: 29 -KH/TWĐTN-BTG 22/03/2018 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
Số: 30 -KH/TWĐTN-BTG 22/03/2018 Kế hoạch Tổ chức " Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc lần thứ V, năm 2018
Số: 21 -KH/TWĐTN-VP 13/03/2018 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2018
Số: 15 - KH/TWĐTN-TNNT 22/02/2018 Kế hoạck Hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp năm 2018
Số: 13 -KH/TWĐTN-BTC 12/02/2018 Kế hoạchTổ chức tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2018
Số: 11-KH/TWĐTN-CNĐT 08/02/2018 Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2018
Số: 09 -KH/TWĐTN-TNNT 31/01/2018 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi " Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I"
Số: 02 -KH/TWHSV 22/01/2018 Kế hoạc Tổ chức chương trình chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn " Xuân Mậu Tuất" năm 2018
Số: 06 -KH/TWĐTN-BTG 09/01/2018 Kế Hoạch Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 04 -KH/TWĐTN-BTG 03/01/2018 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Số: 02 KH/TWĐTN-TNTH 22/12/2017 Kế hoạch Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia “Hệ tri thức Việt số hóa”
Số: 4605 /KHPH-BTLBP-TWĐTN 28/11/2017 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)
Số: 666 -KH/TWĐTN-CNĐT 13/10/2017 Kế hoạch Tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X năm 2017
Số: 650-KH/TWĐTN-TNTH 22/09/2017 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”lần thứ II, năm 2017
Số: 626 -KH/TWĐTN-CNĐT 21/07/2017 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IV năm 2017
Số: 616 KH/TWĐTN-BQT 22/06/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi video dành cho thanh niên với chủ đề " ASEAN chống nạn buôn bán người - con người không phải để bán"
Số: 612 -KH/TWĐTN- BTG 09/06/2017 Kế Hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Số: 606-KH/TWĐTN-HVTTNVN 15/05/2017 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2017
Số:598-KH/TWĐTN-BTG 21/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
Số: 594 KH/TWĐTN-TNTH 12/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2017
Số: 593- KH/TWĐTN-CNĐT 10/04/2017 Kế hoạch: Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017
Số: 52 -KH/HĐĐTW 22/03/2017 Kế hoạch Tổ chức Chương trình " Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2017
Số: 586 -KH/TWĐTN-BTG 13/03/2017 Kế Hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947 - 27/7/2017)
Số: 583 -KH/TWĐTN-CNDT 03/03/2017 Kế hoạch:Tổ chức Giải thưởng " Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ VIII năm 2017
Số: 579 -KH/TWĐTN -BKT 28/02/2017 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2017
Số: 575 -KH/TWĐTN-CNDT 23/02/2017 Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2017
Số: 567 -KH/TWĐTN-TNTH 06/02/2017 Kế hoạch:Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 566 -KH/TWĐTN-TNNT 25/01/2017 Kế hoạch: Tháng Thanh niên năm 2017
Số: 555 KH/TWĐTN-CNĐT 21/12/2016 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân đón tết Nguyên Đán 2017
Số: 543- KH/TWĐTN - BKT 14/11/2016 Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định Bộ tiêu chí và giao ban công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi các Cụm hoạt động năm 2016
Số: 09-KH/TWHSV 15/10/2016 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên "Start up Student Ideas" lần thứ I - 2016
Số: 527 -KH/TWĐTN-BTG 29/09/2016 Kế hoạch Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 - 2021
Số:512-KH/TWĐTN- BTC 11/08/2016 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức – Kiểm tra năm 2016
Số: 510 -KH/TWĐTN-BTC 03/08/2016 Kế hoạch Sơ kết việc thực hiện công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước giai đoạn 2010 – 2016
Số: 504 - KH/TWĐTN-BTG 18/07/2016 Kế hoạch Tổ chức “Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” lần thứ IV, năm 2016
Số: 510-KH/TWĐTN-BTC 07/07/2016 Kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
Số: 498 -KH/TWĐTN-BTC 24/06/2016 Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn " Trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội" tại Nghệ An và Lào Cai
Số: 496 KH/TWĐTN-BTC 17/06/2016 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 489 - KH/TWĐTN-BKT 01/06/2016 Kế hoạch Kiểm tra, giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016
Số: 98-KH/HĐĐTW 20/05/2016 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng công tác xã hội” dành cho đội ngũ Giáo viên - Tổng phụ trách Đội, năm 2016
Số: 484-KH/TWĐTN-BTG 18/05/2016 Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
Số:7200 -KH/TWĐTN-BTG 05/05/2016 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm lưu niệm tuyên truyền về biển đảo quê hương với chủ đề “Trường Sa xanh”
Số: 478- KH/TWĐTN-TNTH 04/05/2016 Kế hoạch Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016
Số: 475 -KH/TWĐTN-TNTH 28/04/2016 Kế hoạch Tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” giai đoạn 2016 – 2020
Số: 470 -KH/TWĐTN- CNĐT 22/04/2016 Kế hoạch Tổ chức Festival "Sáng tạo trẻ" toàn quốc lần thứ IX năm 2016
Số: 471 -KH/TWĐTN- CNĐT 22/04/2016 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ III năm 2016
12345