Liên tịch
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 14 CTPH/TWĐTN-BTLHQ 17/06/2014 Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2014 - 2018
Số : 12 - TTHT/TWĐTN-VICEM 10/06/2014 Thảo thuận hợp tác: Giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017
Số: 480 /NQLT 24/04/2014 Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2014 – 2018
Số: 01 /CTPH-TƯĐTN-BTNMT 11/04/2014 Tăng cường hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 - 2017
Số : 68/TTHT-EVN-TWĐTN 03/04/2014 Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 11 /CTPH-TWĐTN-TCTS 27/03/2014 Phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2014 - 2017
Số: 1090 /CTr-BGDĐT-TWĐTN 07/09/2013 Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2013 - 2014
Số: 355/CTr – BGDĐT – TWĐTN 25/03/2013 Phối hợp hoạt động giữa Ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017
Số: 32 /CTr-TWĐTN-BLĐTBXH 04/06/2012 Chương trình phối hợpcông tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2012 - 2017
Số: 595 /CTPH-TLĐ-TƯĐTN 03/05/2012 Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017
Số: 27 /CTPH/ UBATGTQG - BGDĐT - TWĐTN 18/04/2012 Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác Giáo dục an toàn giao thông trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên giai đoạn 2012-2017
Số: 25 CTPH/TWĐTN - VNPT 20/03/2012 Chương trình phối hợp năm 2012 giữa TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Số:23/CTPH/TCDN-TWĐTN 12/09/2011 Chương trình phối hợp: Giữa Tổng cục Dạy nghề và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
Số: 21 /KHLT 13/07/2011 Phối hợp tổ chức hoạt động Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và Lễ thắp nến tri ân vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7 hằng năm
Số: 01/NQLT-TƯĐTN-BYT 12/06/2008 Nghị quyết liên tịch:Về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam giai đoạn 2008-2013
Số: 12 /2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN 28/03/2008 Về tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viênvà xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường giai đoạn 2008 – 2012