Thông tri
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số:09 - TT/TWĐTN-KHC 14/09/2018 Thông tri triệu tập cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018
Số: 161-TT/HĐĐTW 31/07/2018 Thông tri Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III - năm 2018
Số:519 -CV/TWĐTN-CNĐT 10/04/2018 Thông tri triệu tập Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018
Số: 02 - TT/TWĐTN-CTTN 26/03/2018 Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi, giai đoạn 2018-2022
Số: 01 -TTr/TWĐTN-BTG 09/01/2018 Thông tri Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 179 -TT/HĐĐTW 11/08/2017 Thông tri triệu tập Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III - năm 2017
Số: 79-TT/HĐĐTW 28/04/2017 Thông tri triệu tập tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017
Số: 37 -TT/TWĐTN-BCTTN 20/04/2017 Thông tri Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thường trực Hội đồng Đội cấp tỉnh năm 2017
Số: 506-TT/TWH 06/12/2016 Công văn triệu tập hội nghị Ủy Ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ sáu (mở rộng), lần thứ VII
Số: 505-TT/TWH 06/12/2016 Công văn triệu tập Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ năm và Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ sáu (mở rộng), khóa VII
Số: 29-TTr/TWĐTN-BTG 15/06/2016 Thông tri Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Số :28-TT/TWĐTN 23/05/2016 Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Số: 7198-CV/TWĐTN-CNĐT 05/05/2016 Triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VII năm 2016
Số: 197 TT/HĐĐTW 17/07/2015 Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; tổng kết công tác năm học 2014 - 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016
Số: 142 TT/HĐĐTW 31/05/2015 Thông tri triệu tập:Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII - 2015
Số:145 TT/HĐĐTW 29/05/2015 Thông tri triệu tập Tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng năm 2015
Số:4693-CV/TWĐTN-CNĐT 22/04/2015 Triệu tập đại biểu tham dự Liên hoan “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VI năm 2015"
Số: 77 TT/HĐĐTW 07/04/2015 Thông tri triệu tập Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Chinh phục vũ môn”lần thứ I, năm học 2014 - 2015
Số:4600-CV/TWĐTN-VP 07/04/2015 Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười, khoá X
Số: 66 TT/HĐĐTW 28/03/2015 Thông tri triệu tập Lớp tập huấn kỹ năng cho đội ngũ Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện toàn quốc, năm 2015
Số:63-TT/HĐĐTW 20/03/2015 Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2015”
Số:49-TT/HĐĐTW 10/03/2015 Thông tri triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề "Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội toàn quốc" năm 2015
Số: 3607 -CV /TWĐTN-CNĐT 10/10/2014 “V/v triệu tập đại biểu tham dự Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VII năm 2014”
Số: 109 TT/HĐĐTW 27/08/2014 Thông tri: Tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc,Lần I - Năm 2014
Số: 111 TT/HĐĐTW 27/08/2014 Thông tri: Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ các Cung, Nhà Thiếu nhi,Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc năm 2014
Số: 3251 -TT/TWĐTN-TNTH 11/08/2014 Thông tri: “V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Chiến dịch TN tình nguyện hè 2014”
Số: 3248 -TT/TWĐTN-VP 11/08/2014 Thông tri: “V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X”
Số: 81TT/HĐĐTW 11/07/2014 Thông tri triệu tập: Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện toàn quốc năm 2014
Số: 53 TT/HĐĐTW 29/05/2014 Thông tri: Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV - năm 2014
Số: 53 TT/HĐĐTW 23/05/2014 Thông tri: Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV - năm 2014
Số 2632-CV/TWĐTN-TNTH 15/05/2014 Thông tri: " V/v triệu tập học sinh tham dự Lễ trao Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2013-2014"
Số: 2486 -CV/TWĐTN-CNĐT 23/04/2014 Thông tri: "V/v tham dự Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ V năm 2014”
Số: 2462-CV/TWĐTN-VP 15/04/2014 Thông tri: “V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khoá X”
Số: 11 -TT/TWĐTN-VP 22/02/2014 V/v triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
Số:10-TT/TWĐTN-TNXP 07/01/2014 Thông tri:V/v triển khai Thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chọn năm 2014 là "Năm thanh niên tình nguyện"
Số: 1423 /TWĐTN 24/09/2013 V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ tư, khoá X
Số: 93 TT/HĐĐTW 13/07/2013 Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện toàn quốc năm 2013
Số: 111 TT/HĐĐTW 11/07/2013 Thông tri triệu tập: Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ II - năm 2013
Số: 94 TT/HĐĐTW 25/06/2013 Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 - 2013; Triển khai chương trình năm học 2013 - 2014
Số: 873/TWĐTN 24/06/2013 “V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba, khoá X”
Số: 92 TT/HĐĐTW 13/06/2013 Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thiếu nhi cấp tỉnh toàn quốc năm 2013
Số: 93 TT/HĐĐTW 13/06/2013 Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện toàn quốc năm 2013
Số: 60 TT/HĐĐTW 26/04/2013 “V/v triệu tập đại biểu dự Lễ Tuyên dương Dũng sỹ Nghìn việc tốt”
Số: 62TT/HĐĐTW 19/04/2013 Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc năm 2013
Số: 466 /TWĐTN 16/04/2013 "V/v tham gia Festival Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IV”
Số: 01 TT/TWĐTN 15/01/2013 Thông tri Triệu tập đại biểu từ Thanh Hóa trở vào phía Nam tham dự Hội nghị báo cáo viên toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Số: 01 TT/TWĐTN 15/01/2013 Thông tri Triệu tập đại biểu từ Ninh Bình trở ra phía Bắc tham dự Hội nghị báo cáo viên toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
Số: 1768 /TWĐTN 19/10/2012 Thông tri triệu tập, chương trình, danh sách Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ V năm 2012”
Số: 112/2012/TT-BTC 17/07/2012 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 101/2009/TT-BC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện các dự án, chương trình thuộc Đề án " Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015
Số: 85 TT/HĐĐTW 22/06/2012 Thông tri triệu tập:Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 2012; Triển khai chương trình năm học 2012 - 2013
12