TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số:09 - TT/TWĐTN-KHC 14/09/2018 Thông tri triệu tập cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018
Số: 75 - KL/TWĐTN-CTTN 14/09/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022.
Số: 1422 - CV/TWĐTN-BTC 13/09/2018 Công văn v/v kiện toàn Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X
Số: 99 KH-TWĐTN-BKT 13/09/2018 Kế hoạch thực hiện Quy định số 124 - QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Số: 1413 CV/TWĐTN-VP 13/09/2018 Công văn triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp tỉnh năm 2018
Tài liệu 11/09/2018 Bộ công cụ tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Số: 100 KH/TWĐTN-TNTT 11/09/2018 Kế hoạch Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường các tỉnh, thành cụm đồng bằng sông Hậu năm 2018, tại Bạc Liêu
Số: 101 KH/TWĐTN-TNTT 11/09/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi và trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2018
Số: 102 KH/TWĐTN-TTNT 11/09/2018 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi " Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường"
Số: 1412 - CV/TWĐTN-VP 10/09/2018 Công văn triệu tập Hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018
Số: 98 KH-TWĐTN-ĐKTHTN 10/09/2018 Kế hoạch Tổ chức " Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông" và phát động Cuộc thi " Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2018
Số: 366-QĐ/TWĐTN-KHCN 07/09/2018 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018
Số: 365-QĐ/TWĐTN-TNTH 07/09/2018 Quyết định v/v thành lập Ban Cố vấn, Ban Giám khảo Hội thi " Olymic Tiếng anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ II- năm 2018
Số: 97-KH/TWĐTN-TNTH 07/09/2018 Kế hoạch tổ chức Vòng chung kết và Lễ trao giảicuộc thi " Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I"
Số: 80-TB/TWĐTN-KHCN 06/09/2018 Thông báo số 2 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018
Số: 364-QĐ/TWĐTN-KHCN 06/09/2018 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018
Số: 1387 - CV/TWĐTN-VP 05/09/2018 Công văn v/v triệu tập Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ năm, khóa VI
Số: 96 KH/TWĐTN-HVTTNVN 31/08/2018 Kế hoạch Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018
Số: 95 -KH/TWĐTN-CNĐT 31/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng " Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ V năm 2018
Số: 94 - KH/TWĐTN-TNNT 31/08/2018 Kế hoạch Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Số: 1377 - CV/TWĐTN-TNTH 31/08/2018 Công văn v/v chấn chỉnh việc tổ chức các hoạt động tập thể trong học sinh, sinh viên
Số: 78 - TB/TWĐTN-TNTH 31/08/2018 Thông báo số 1 Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018
Số: 93 -KH/TWĐTN- CTTN 31/08/2018 Kê hoạch Tổ chức Chương trình " Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" năm 2018 với chủ đề " Đêm rằm xuống phố"
Số: 750/CTr-BGDĐT-TWĐTN 30/08/2018 Chương trình phối hợp Giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2018 - 2019
Số: 23 - CV/QHTSV 29/08/2018 Công văn v/v xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018-2019
Số: 206-KH/HĐĐTW 27/08/2018 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”
Số: 204-CV/HĐĐTW 24/08/2018 Công văn V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2018
Số: 203-KH/HĐĐTW-TT 24/08/2018 Kế hoạc Tổ chức Chương trình “Vở tặng bạn vùng lũ” năm 2018
Số: 1319 - CV/TWĐTN-CNĐT 23/08/2018 Công văn v/v rà soát, hoàn thành chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến năm 2018"
Số: 89 KH-TWĐTN-ĐKTHTN 22/08/2018 Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông" năm 2018
Số: 88 KH-TWĐTN-CTTN 22/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Trại sáng tác thơ và trao giải thưởng "Cây bút tuổi hồng" lần thứ VIII năm 2018
Số: 87 -KH/TWĐTN-CTTN 21/08/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2018
Số:86 KH/TWĐTN-BTG 21/08/2018 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về công tác dân số trong tình hình mới”
Số: 85 KH-TWĐTN-TNTH 20/08/2018 Kế hoạch Tổ chức Hội thi "Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" Lần thứ II, năm 2018
Tài liệu 20/08/2018 Báo cáo Kết quả rà soát kết quả xây dựng Tuyến phố (đường, hẻm) văn minh trên địa bàn đô thị
Số: 16 -HD/TWĐTN-BTC 17/08/2018 Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 1253- CV/TWĐTN-VP 17/08/2018 Công văn V/v Báo cáo số liệu về tình hình tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên
Số: 1257- CV/TWĐTN-VP 17/08/2018 Công văn v/v chiêu sinh học bổng Chevening của Đại Sứ quán Anh
Số: 1249- CV/TWĐTN-VP 16/08/2018 Công văn v/v định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Số: 1246- CV/TWĐTN-VP 15/08/2018 Công văn v/v thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
Số: 69 BC-TWĐTN-BTC 15/08/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TWĐTN- BTC ngày 05/3/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn " về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước"
Số: 67 -BC/TWĐTN-ĐKTHTN 15/08/2018 Báo cáo Sơ kết 05 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về " Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Số: 67 -BC/TWĐTN-KHCN 15/08/2018 Báo cáo kết quả Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV - 2018
Số: 109-QĐ/TWĐTN-VP 15/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 108-QĐ/TWĐTN-KHCN 14/08/2018 Quyết định công nhận kết quả Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV, năm 2018
Số: 1229- CV/TWĐTN-BTG 13/08/2018 Công văn v/v học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Số: 1228- CV/TWĐTN-BTC 13/08/2018 Công văn v/v Báo cáo và đề xuất chủ trương không sát nhập hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi với các đơn vị có chức năng không tương đồng
Số: 76 -TB/TWĐTN-TNTH 13/08/2018 Thông báo số 01 Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục 2018
Số: 1222 - CV/TWĐTN-TNTH 10/08/2018 Công văn v/v thông báo xét chọn Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm học 2018 - 2019
Số: 1220 - CV/TWĐTN-BTC 10/08/2018 Công văn v/v thông báo dự xét tuyển đào tạo thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019
12345678910...