TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 6250-CV/TWĐTN-VP 25/11/2015 Công văn thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười ba, khoá X
Thông báo 24/11/2015 Thông báo tuyển đại biểu tham dự Chương trình “Hội thảo Thanh niên ASEAN với Truyền thông”
Thông báo 24/11/2015 Thông báo Tuyển đại biểu tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản- Đông Á JENESYS 2015 – Nhóm Báo chí
Số: 284-TB/TWĐTN-TNTH 23/11/2015 Thông báo 04 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”
Số:6186 - CV/TWĐTN-VP 16/11/2015 Thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị BTV TW Đoàn lần thứ 13, Hội nghị BCH TW Đoàn lần thứ 8, khoá X
Số: 282 -TB/TWĐTN-TNTH 16/11/2015 Thông báo 03 Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”
Thông báo 13/11/2015 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2015
Thông báo 13/11/2015 Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2015
Số:6172-CV/TWĐTN-VP 12/11/2015 Ban hành Phụ lục số liệu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015
Số:422- KH/TWĐTN - BKT 05/11/2015 Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định Bộ tiêu chí và giao ban công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi các Cụm hoạt động năm 2015
Số:6112-CV/TWĐTN-VP 04/11/2015 Góp ý dự thảo Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016
Thông báo 29/10/2015 Thông báo tuyển đại biểu tham dự Chương trình “Thử thách thanh niên 2015” tại Malaysia
Số:24/KH-ĐTKN 29/10/2015 Kế hoạch Tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng dẫn chương trình năm 2015
Tài liệu 27/10/2015 Tuyển đại biểu tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản- Đông Nam Á JENESYS 2015 - Nhóm Văn hóa
Số: 6031- CV/TWĐTN-BKT 23/10/2015 Thông báo về việc gửi hồ sơ Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và PTTTN cấp tỉnh năm 2015
Số: 314 - HD/HĐĐTW 22/10/2015 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2016)
Số:1383-KH/TWĐTN-BTG 22/10/2015 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020
Số:322-BC/TWĐTN-TNNT 20/10/2015 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" giai đoạn 2013-2015 và trọng tâm đến năm 2017
Số:415-KH/TWĐTN-BTG 19/10/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)
Thông báo 19/10/2015 Tuyển đại biểu tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản- Đông Nam Á JENESYS 2015
Số: 33-Ctr/TWĐTN-BTG 18/10/2015 Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030"
Số: 321-BC/TWĐTN-BTG 15/10/2015 Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận của BTV Trung ương Đoàn về một số giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" giai đoạn 2013-2017
Số:320-BC/TWĐTN-VP 12/10/2015 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quý III năm 2015
Số: 403 KH/ĐTN-CNĐT 12/10/2015 Tổ chức cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp và ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015
Tài liệu 12/10/2015 Bản tin sinh hoạt chi đoàn tháng 10-2015
Số: 413 -KH/TWĐTN-CNĐT 12/10/2015 Kế hoạch Tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015
Số: 5943-TWĐTN-KHCN 09/10/2015 Đề cử đại biểu tham dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần II- 2015
Số: 307 - TB/HĐĐTW 08/10/2015 Thông báo về cuộc thi “Chinh phục vu môn” toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 - 2016
Số: 411-KH/TWĐTN-TNTH 07/10/2015 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”
Ban hành theo QĐ số 25-QĐ/HĐĐTW 05/10/2015 Nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh
Số: 39 TB/HTSVVN 28/09/2015 Thông báo về việc trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2015 – 2016
Tuyển đại biểu 25/09/2015 Tuyển đại biểu tham dự Chương trình Giao lưu Thanh niên ASEAN - Ấn Độ 2015
Số: 283 - BC/TWĐTN-VP 24/09/2015 Báo cáo Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015
Số:5338-CV/TWĐTN-VP 24/09/2015 Báo cáo Sơ kết chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020
Số: 17 - BC/UBKTTWĐ 20/09/2015 Báo cáo Công tác kiểm tra, giám sát nửa đầu nhiệm kỳ và trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đoàn X (2012 - 2017)
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII 15/09/2015 Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII 15/09/2015 Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Thông báo 10/09/2015 Tuyển đại biểu tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản- Đông Nam Á JENESYS 2015
Số: 401 -KH/TWĐTN-TNTH 10/09/2015 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của trí thức trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng
Số: 105 -QĐ/TWĐTN - BKT 09/09/2015 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn
Số: 5697-CV/TWĐTN-CNĐT 08/09/2015 Công văn triệu tập đại biểu tham dự hoạt động
Công văn 08/09/2015 Công văn đề nghị báo cáo tình hình công tác tài năng trẻ phục vụ Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II
Số: 5687 -CV/TWĐTN-TNNT 08/09/2015 Công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
Số: 5683 -CV/TWĐTN-VP 07/09/2015 Công văn triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười hai, khoá X
Tài liệu 01/09/2015 Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9-2015
Số: /TWĐTN - BTG 01/09/2015 Công văn V/v báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 04 KL/TWĐTN- BTG ngày 13/11/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn
Số: 5651-CV/TWĐTN-CNĐT 01/09/2015 Công văn triệu tập đại biểu tham dự Lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi lần thứ II năm 2015
Số: 272 - KH/HĐĐTW 01/09/2015 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông” năm 2015
Số: 398 -KH/TWĐTN-BTG 31/08/2015 Kế hoạch tổ chức Tọa đàm truyền thông tri thức trẻ tham gia góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông báo 31/08/2015 Danh sách 70 "cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ II năm 2015
12345678910...