TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 162 -BC/TWĐTN-VP 29/07/2014 Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014
Số: 80 - ĐA/TWĐTN-BTG 16/07/2014 Tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Lần thứ III, năm 2014
Số: 82/HĐĐTW 15/07/2014 “V/v cử đại biểu tham gia Hội trại Anh ngữ tại Busan và Seoul, Hàn Quốc”
Số: 81TT/HĐĐTW 11/07/2014 Thông tri triệu tập: Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện toàn quốc năm 2014
Số: 59 HD/HĐĐTW 10/07/2014 Thành lập Hội đồng Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp tỉnh
Số: 46 HD/TWĐTN-BTC 10/07/2014 Thực hiện một số điều của "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"
Số: 47 HD/TWĐTN-BKT 07/07/2014 Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Số: 3000-CV/TWĐTN-VP 04/07/2014 “V/v định hướng công tác đoàn và phong trào TTN năm 2015”
Số: 206 -KH/TWĐTN-CNĐT 03/07/2014 Kế hoạch: Tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VII năm 2014
MPK 27/06/2014 Mẫu đơn phúc khảo thi công chức
“Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ năm, khóa X” 26/06/2014 “Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ năm, khóa X”
Số: 69TB/HĐĐTW 24/06/2014 Về việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm 2014
Số: 171-KH/TWĐTN-BTG 20/06/2014 Tài liệu Liên hoan Báo cáo viên năm 2014
Số: 2882 -CV/TWĐTN-BTG 18/06/2014 “V/v thống nhất mẫu trang phục chương trình Học kỳ trong Quân đội”
Số: 2859-CV/TWĐTN-VP 17/06/2014 “V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ bảy, khoá X”
Số: 2860-CV/TWĐTN-VP 17/06/2014 “V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ năm, khoá X”
Số: 14 CTPH/TWĐTN-BTLHQ 17/06/2014 Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo giai đoạn 2014 - 2018
Số : 12 - TTHT/TWĐTN-VICEM 10/06/2014 Thảo thuận hợp tác: Giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017
Số: 2820-CV/TWĐTN-VP 07/06/2014 “V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị BTV lần thứ bảy, Hội nghị BCH lần thứ năm, khóa X”
Số: 2800-CV/TWĐTN-BTG 03/06/2014 “V/v triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy”
Số: 43 -HD/TWĐTN-CNĐT 30/05/2014 Hướng dẫn:Triển khai thực hiện công trình thanh niên
Thể lệ 30/05/2014 Thể lệ Liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2014
Thể lệ 30/05/2014 Phân công nhiệm vụ Thành viên Ban Tổ chức Liên hoan Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2014
Số: 193 -KH/TWĐTN-BKT 29/05/2014 Kiểm tra, giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014
Số: 53 TT/HĐĐTW 29/05/2014 Thông tri: Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV - năm 2014
Số: 44-HD/TWĐTN-TNTH 27/05/2014 Hướng dẫn:Tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2014
Số: 2743 -CV/TWĐTN-TNNT 27/05/2014 “V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014”
Số: 53 TT/HĐĐTW 23/05/2014 Thông tri: Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV - năm 2014
Số: 45 HD/HĐĐTW 21/05/2014 Hướng dẫn:Tổ chức sinh hoạt Liên Đội dưới cờ
Số: 08 -KL/TWĐTN-KHCN 21/05/2014 Kết luận: Về một số giải pháp đẩy mạnh công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014 - 2017
Số: 07 -KL/TWĐTN-ĐKTHTN 21/05/2014 Về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam
Đề cương 16/05/2014 Đề cương: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014
Số 2631-CV/TWĐTN-TNTH 16/05/2014 Hướng dẫn: Về việc tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2013-2014
Số 2631-CV/TWĐTN-TNTH 16/05/2014 Hướng dẫn: Về việc tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2013-2014
Số 2632-CV/TWĐTN-TNTH 15/05/2014 Thông tri: " V/v triệu tập học sinh tham dự Lễ trao Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2013-2014"
Số 1537/CT-BGDĐT 14/05/2014 Chỉ thị về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo
Số: 42HD/HĐĐTW 12/05/2014 “V/v triển khai Giấy Chứng nhận hoàn thành Chương trình Rèn luyện đội viên”
Số:178 -KH/TWĐTN-TNNT 12/05/2014 Kế hoạch:Tổ chức Cuộc thi viết về “Giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2014
Số: 2575-CV/TWĐTN-VP 06/05/2014 Công văn: “V/v phân bổ chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014”
Số: 174 - KH/TWĐTN-BTG 28/04/2014 Kế hoạch: Tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III, năm 2014
Số 2549-CV/TWĐTN-TNTH 26/04/2014 Công văn về việc xét chọn trao Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2013-2014
Số: 480 /NQLT 24/04/2014 Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2014 – 2018
Số: 10 /BC-CT, TWĐTN 24/04/2014 Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 12/NQLT về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2009 - 2013”
Số: 2486 -CV/TWĐTN-CNĐT 23/04/2014 Thông tri: "V/v tham dự Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ V năm 2014”
Số: 2474 -CV/TWĐTN-VP 21/04/2014 Công văn: “V/v thực hiện Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ”
Số: 180 - QĐKT/TWĐTN-VP 18/04/2014 Quyết định khen thưởng
Số: 28 HD/HĐĐTW 18/04/2014 Hướng dẫn: Tổ chức Ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên
Số: 2471 -CV/TWĐTN-BTG 15/04/2014 Công văn: “V/v cung cấp ấn phẩm Lý Tự Trọng – Sáng mãi tên anh cho đoàn viên thanh niên”
Số: 29 -TB/HĐĐTW 15/04/2014 Thông báo:Về việc tổ chức Liên hoan Chiến sỹ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ IV - năm 2014
Số: 2462-CV/TWĐTN-VP 15/04/2014 Thông tri: “V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khoá X”
12345678910...