TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 171-KH/TWĐTN-BTG 15/04/2014 Kế hoạch: Tổ chức Liên hoan báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2014
Số: 2462-CV/TWĐTN-VP 15/04/2014 Thông tri: “V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ sáu, khoá X”
Số: 168 -KH/TWĐTN-BTG 15/04/2014 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)
Số:2475 -CV/TWĐTN-TNNT 15/04/2014 Công văn: “V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014”
Số: 2471 -CV/TWĐTN-BTG 15/04/2014 Công văn: “V/v cung cấp ấn phẩm Lý Tự Trọng – Sáng mãi tên anh cho đoàn viên thanh niên”
Số: 01 /CTPH-TƯĐTN-BTNMT 11/04/2014 Tăng cường hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 - 2017
Số: 170 -KH/TWĐTN-TNXP 10/04/2014 Kế hoạch: V/v rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong
Các hoạt động lớn 07/04/2014 Các hoạt động, sự kiện lớn trong Năm thanh niên tình nguyện 2014
Số: 34 HD/TWH 03/04/2014 Hướng dẫn: Tổ chức đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)
Số : 68/TTHT-EVN-TWĐTN 03/04/2014 Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 42 -HD/TWĐTN-BKT 01/04/2014 Hướng dẫn: Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2014
Số: 11 /CTPH-TWĐTN-TCTS 27/03/2014 Phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2014 - 2017
Số: 39 -HD/TWĐTN-TNXP 27/03/2014 Hướng dẫn:Về trang phục và giấy chứng nhận thanh niên xung phong
Số : 68/TTHT-EVN-TWĐTN 26/03/2014 Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 514 - QĐ/TWĐTN-BKT 25/03/2014 Quyết định: Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2014
Số: 2362-CV/TWĐTN-VP 25/03/2014 Công văn: V/v gửi minh chứng Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014”
Số: 159 KH/TWĐTN - BTG 24/03/2014 Kế hoạch: Tổ chức Giải thưởng báo chí về đề tài thanh thiếu niên 2014
Số: 40-HD/TWĐTN-BTG 23/03/2014 Hướng dẫn: Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
Số: 2329-CV/TWĐTN-VP 18/03/2014 Công văn: “V/v thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn
Số: 2305-CV/TWĐTN-CNĐT 14/03/2014 Công văn; “V/v triển khai Công trình thanh niên toàn quốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Form 2014 11/03/2014 Mau forn CYGA
CYGAP 2014 11/03/2014 Chương trình CYGAP
Số: 01 /TWĐTN - UBKT 10/03/2014 Hướng dẫn:Công tác kiểm tra, giám sát năm 2014
Số: 149 - KH/TWĐTN-BKT 10/03/2014 Kế hoạch:Kiểm tra, giám sát và đi cơ sở của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2014
Số: 2264 -CV/TWĐTN-BTP 10/03/2014 “V/v thực hiện tuyên truyền, giới thiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013”
Số: 155 -KH/TWĐTN-BTC 06/03/2014 Kế hoạch:Tổ chức thí điểm nhiệm kỳ đại hội đoàn tại một số khu vực đặc thù
Dự thảo 06/03/2014 Dự thảo khung bộ tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh năm 2014
Số: 38-HD/TWĐTN-BTG 06/03/2014 Hướng dẫn: Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên
Số: 37 HD/TWĐTN-BTG 05/03/2014 Hướng dẫn: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2014
Số: 254 -CV/VPTWĐ 04/03/2014 Công văn :“V/v cung cấp thông tin cho Danh bạ điện thoại nội bộ năm 2014”, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UB Kiểm tra Trung ương Đoàn,BTV các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc
Số: 12 KH/HĐĐTW 03/03/2014 Kế hoạch: Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc Lần thứ IV - năm 2014
Số: 32 -HD/TWĐTN-BTG 28/02/2014 Hướng dẫn:Tổ chức thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet
Số: 36 - HD/TWĐTN - BTG 28/02/2014 Hướng dẫn:Một số hình thức tuyên truyền “Năm thanh niên tình nguyện 2014”
Số: 35 HD/TWĐTN-BKT 28/02/2014 Một số trọng tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2014
Số: 2186 /TWĐTN-BKT 25/02/2014 “V/v công bố dự thảo, lấy ý kiến góp ývề Bộ tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2014”
Số: 11 -TT/TWĐTN-VP 22/02/2014 V/v triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
TBTD2014 20/02/2014 Thông báo tuyển dụng
Mau TD 20/02/2014 Mẫu đơn tuyển dụng
SYLL 20/02/2014 Sơ yếu lý lịch
Số: 10 HD/HĐĐTW 19/02/2014 Hướng dẫn: Hoạt động Nhi đồng trong giai đoạn mới
Số: 02 /TWH 18/02/2014 Chương trình: Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014
Số: 143 -KH/TWĐTN-ĐKTHTN 14/02/2014 Kế hoạch:Thực hiện "Năm thanh niên tình nguyện 2014"
Số: 33-HD/TWH 14/02/2014 Hướng dẫn: Tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới”
Số: 44 TB/TWH 14/02/2014 Thông báo số 1: Về đánh giá công tác tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2014 - 2019
Số: 140 -KH/TWĐTN-VP 13/02/2014 Kế hoạch: Tổ chức giao ban trực tuyến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
Số: 14 -CTr/TWĐTN-VP 10/02/2014 Chương trình: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
Số: 116 -BC/TWĐTN-VP 10/02/2014 Báo cáo:Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013
Số: 2114 -CV/TWĐTN-TNNT 07/02/2014 “V/v tuyên truyền và tham gia phòng, chống dịch cúm gia cầm A (H7N9, H10N8, H5N1, H5N2, H6N1)”
Số: 139 -KH/TWĐTN - CNĐT 07/02/2014 Kế hoạch: Tổ chức giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ V năm 2014
Số: 3315 QĐ/TWĐTN 07/02/2014 Quyết định: V/v ban hành Quy chế trao tặng giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi”
12345678910...