TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 15 TB /TTDVVL 17/01/2018 Thông báo tuyển dụng viên chức - năm 2018
Tài liệu 16/01/2018 Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Số: 134 -CV/TWĐTN-BTC 15/01/2018 Công văn V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018
Số: 38 -QĐ/TWĐTN-BTC 15/01/2018 Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 08 -BC/TWĐTN-VP 11/01/2018 Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
Số: 01 -TTr/TWĐTN-BTG 09/01/2018 Thông tri Triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 06 -KH/TWĐTN-BTG 09/01/2018 Kế Hoạch Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 05-TB/TWĐTN-BTC 08/01/2018 Thông báo về việc phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI
Số: 04 -TB/TWĐTN-BTC 08/01/2018 Thông báo về việc phân công công tác đối với Bí thư thứ nhất, Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI
Số: 04 -KH/TWĐTN-BTG 03/01/2018 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968
Tài liệu 02/01/2018 Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XI
162/2017/NĐ-CP 30/12/2017 Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Số: 68-CV/TWĐTN-VP 27/12/2017 Công văn v/v tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Số: 53-CV/TWĐTN-VP 25/12/2017 Công văn V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI
Số: 54-CV/TWĐTN-VP 25/12/2017 V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XI
Số: 56 -CV/TWĐTN-TNNT 25/12/2017 Công văn V/v tích cực ứng phó bão số 16
Số: 02 KH/TWĐTN-TNTH 22/12/2017 Kế hoạch Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia “Hệ tri thức Việt số hóa”
Tài liệu 20/12/2017 Danh mục tài liệu thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan TW Đoàn năm 2017
Số: 584/TWPCTT-VP 14/12/2017 Công văn v/v ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển
Số: -CV/TWĐTN-BTG 13/12/2017 Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 01-CV/TWĐTN-VP 12/12/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI
Số: 02-CV/TWĐTN-VP 12/12/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XI
Tài liệu 04/12/2017 Tài liệu Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Số: 10924-CV/TWĐTN-VP 01/12/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 22, khóa X
Số: 10923-CV/TWĐTN-VP 01/12/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười ba, khóa X
Số: 4605 /KHPH-BTLBP-TWĐTN 28/11/2017 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)
Số: 755-TTr/CNĐT 27/11/2017 Tờ trình v/v bình xét công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2017
Số: 47 -CT/TWĐTN-VP 25/11/2017 Chương trình Công tác Quý IV của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Tài liệu 24/11/2017 Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười hai, khóa X
Số: 10877 - CV/TWĐTN-BTG 24/11/2017 Công văn v/v tổng kết Cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo và triển khai chương trình " Xuân biên giới - Tết hải đảo năm 2018"
Số: 10819-CV/TWĐTN-VP 18/11/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười hai, khóa X
Số: 10818-CV/TWĐTN-VP 18/11/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 21, khóa X
Số: 10732 -CV/TWĐTN-TNNT 09/11/2017 Công văn V/v triển khai hoạt động hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do bão số 12 gây ra
Số: 548-BC/TWĐTN-VP 08/11/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2017
Số: 10648-CV/TWĐTN-VP 01/11/2017 Thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 21, Hội nghị Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ 12 khóa X
Số:10631-CV/TWĐTN-BTG 30/10/2017 Công văn V/v ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Đề cương 30/10/2017 Đề cương, bộ infographic tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 148/TWPCTT 30/10/2017 Công văn số 148/TWPCTT ngày 30/10/2017 của Ban Chỉ đạo TWPCTT về việc tuyên truyền, phổ biến Thư của Thủ tướng Chính phủ
Số: 666 -KH/TWĐTN-CNĐT 13/10/2017 Kế hoạch Tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ X năm 2017
Số: 770/CTr-BGDĐT-TWĐTN 13/10/2017 Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2017-2018
Số: 540-BC/TWĐTN-CNĐT 02/10/2017 Báo cáo Kết quả chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè 2017
Số: 650-KH/TWĐTN-TNTH 22/09/2017 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”lần thứ II, năm 2017
Số: 10312- CV/TWĐTN-CNĐT 18/09/2017 Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng " Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IV năm 2017
Số: 10229-CV/TWĐTN-CNĐT 05/09/2017 Công văn v/v Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 10230-CV/TWĐTN-VP 05/09/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai mươi, khoá X và mời dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch TNTN hè 2017
Số: 10169-CV/TWĐTN-VP 25/08/2017 Công văn V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 20, khóa X và Hội nghị tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2017
số 36/CĐ-TW 13/08/2017 Công điện số 36/CĐ-TW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Số: 179 -TT/HĐĐTW 11/08/2017 Thông tri triệu tập Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III - năm 2017
Số: 529 - BC/TWĐTN-VP 09/08/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2017
Số: 46 -CTr/TWĐTN-TNTH 08/08/2017 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018
12345678910...