TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 650-KH/TWĐTN-TNTH 22/09/2017 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”lần thứ II, năm 2017
Số: 10312- CV/TWĐTN-CNĐT 18/09/2017 Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng " Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IV năm 2017
Số: 10229-CV/TWĐTN-CNĐT 05/09/2017 Công văn v/v Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 10230-CV/TWĐTN-VP 05/09/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai mươi, khoá X và mời dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch TNTN hè 2017
Số: 10169-CV/TWĐTN-VP 25/08/2017 Công văn V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 20, khóa X và Hội nghị tổng kết Chiến dịch TNTN hè năm 2017
số 36/CĐ-TW 13/08/2017 Công điện số 36/CĐ-TW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai
Số: 179 -TT/HĐĐTW 11/08/2017 Thông tri triệu tập Liên hoan Thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ III - năm 2017
Số: 529 - BC/TWĐTN-VP 09/08/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2017
Số: 46 -CTr/TWĐTN-TNTH 08/08/2017 Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018
Số: 10063-CV/TWĐTN-TNTH 07/08/2017 Công văn V/v thông báo xét chọn Học bổng Canon - Chắp cánh nhân tài năm học 2017 - 2018
Số: 526-BC/TWĐTN-TNTH 07/08/2017 Báo cáo Kết quả phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Năm học 2016 – 2017
Số: 60 CV/HTSVVN 07/08/2017 Công văn v/v xét chọn học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2017-2018
Số: 97-HD/TWĐTN-BTC 02/08/2017 Hướng dẫn Thảo luận, góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa X tại đại hội Đoàn cấp tỉnh
Số: 10014 -CV/TWĐTN-TNNT 01/08/2017 Công văn V/v triển khai Ngày chủ nhật xanh phòng chống bệnh sốt xuất huyết
Số: 10006-CV/TWĐTN-VP 01/08/2017 Công văn V/v dự kiến các hoạt động tổ chức trong năm 2018
Số: 440-TB/TWĐTN-CNĐT 31/07/2017 Thông báo số 3 Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 626 -KH/TWĐTN-CNĐT 21/07/2017 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IV năm 2017
Số: 9945 -CV/TWĐTN-BTG 20/07/2017 Công văn V/v ban hành chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
Số: 9942 -CV/TWĐTN-BĐKTHTN 19/07/2017 Công văn V/v cử đại biểu tham dự Lễ Hội quân Hành trình Theo bước chân những người anh hùng”
Số: 59-BC/TWHSV 17/07/2017 Báo cáo Kết quả triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017
Số: 520 -BC/TWĐTN-VP 14/07/2017 Báo cáo Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017
Số: 64/TWPCTT 11/07/2017 Công điện v/v khẩn trương triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người do mưu lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc
Tài liệu 07/07/2017 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ
Số: 94 - HD/TWĐTN-TNNT 30/06/2017 Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường
Tài liệu 23/06/2017 Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khóa X
Tài liệu 23/06/2017 Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khóa X
Số: 616 KH/TWĐTN-BQT 22/06/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi video dành cho thanh niên với chủ đề " ASEAN chống nạn buôn bán người - con người không phải để bán"
Số: 124 -TT/HĐĐTW-HĐHL 21/06/2017 Thông tri triệu tập Tham gia Trại Huấn luyện cán bộ Chỉ huy Đội - Năm 2017
Thể lệ 20/06/2017 Thể lệ Cuộc thi "Dấu chân tình nguyện"
Số: 512 BC/TWĐTN-VP 20/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2017
Số: 9730- CV/TWĐTN-TNTH 13/06/2017 Công văn v/v tăng cường các hoạt động quản lý, chăm lo và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2017
Số: 612 -KH/TWĐTN- BTG 09/06/2017 Kế Hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Số: 422 -TB/TWĐTN-CNĐT 09/06/2017 Thông báo số 01 Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 9712-CV/TWĐTN-BTG 09/06/2017 Công văn tuyên truyền đợt hoạt động " Theo bước chân những người anh hùng" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Số: 3295 QĐ/TWĐTN-CNĐT 06/06/2017 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 607 BC/CNĐT 05/06/2017 Báo cáo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (tuần 1: từ ngày 29/5 đến 04/6/2017)
Số: 91 -HD/TWĐTN-BKT 05/06/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2017
Số: 9656-CV/TWĐTN-VP 05/06/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười chín, khoá X
Số: 9657-CV/TWĐTN-VP 05/06/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khoá X
Thông báo 31/05/2017 Thông báo tuyển lao động hợp đồng
Số: 9586-CV/TWĐTN-KHCN 26/05/2017 Công văn v/v triển khai giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu Vàng 2017
Số: 88 - HD/TWĐTN-TNTH 17/05/2017 Hướng dẫn Xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2016-2017
Số: 418 - TB/TWĐTN-TNTH 17/05/2017 Thông báo số: 10 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 9504-CV/TWĐTN-VP 17/05/2017 Công văn v/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 19, Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ 11- khóa X
Số: 9485 - CV/TWĐTN-TNNT 16/05/2017 Công văn V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
Số: 606-KH/TWĐTN-HVTTNVN 15/05/2017 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2017
Số: 9467 -CV/TWĐTN-SDC 15/05/2017 Công văn V/v tham gia Hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ do NHCSXH tổ chức
Số: 9468-CV/TWĐTN-BTG 15/05/2017 Công văn tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung
Số: 500-BC/TWĐTN-VP 10/05/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2017
Số: 30/TB-HVTTNVN 08/05/2017 Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017
12345678910...