TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 418 - TB/TWĐTN-TNTH 17/05/2017 Thông báo số: 10 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 9504-CV/TWĐTN-VP 17/05/2017 Công văn v/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 19, Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ 11- khóa X
Số: 9485 - CV/TWĐTN-TNNT 16/05/2017 Công văn V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
Số: 606-KH/TWĐTN-HVTTNVN 15/05/2017 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2017
Số: 9467 -CV/TWĐTN-SDC 15/05/2017 Công văn V/v tham gia Hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ do NHCSXH tổ chức
Số: 9468-CV/TWĐTN-BTG 15/05/2017 Công văn tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung
Số: 500-BC/TWĐTN-VP 10/05/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2017
Số: 30/TB-HVTTNVN 08/05/2017 Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017
Số: 9382 -CV/TWĐTN-TNNT 03/05/2017 Công văn v/v triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn
Số: 80-TB/HĐĐTW 28/04/2017 Thông báo Các nội dung huấn luyện và kiểm tra đánh giá tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I và cấp II toàn quốc
Số: 79-TT/HĐĐTW 28/04/2017 Thông tri triệu tập tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017
Số: 414 -TB/TWĐTN-TNTH 27/04/2017 Thông báo số: 08 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 19 - CV/UBKTTWĐ 26/04/2017 Công văn V/v tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số: 9353-CV/TWĐTN-VPUBTN 26/04/2017 Công văn V/v tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
Số:598-KH/TWĐTN-BTG 21/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
Số: 9319 -CV/TWĐTN-CNĐT 21/04/2017 Công văn v/v triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VIII năm 2017
Số: 37 -TT/TWĐTN-BCTTN 20/04/2017 Thông tri Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thường trực Hội đồng Đội cấp tỉnh năm 2017
Số: 410 - TB/TWĐTN-TNTH 20/04/2017 Thông báo số 07: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 407 - TB/TWĐTN-TNTH 13/04/2017 Thông báo số 06: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 9262 CV/TWĐTN-BTG 12/04/2017 Công văn v/v tổ chức lấy ý kiến cử tri trẻ gửi Quốc hội khóa XIV
Số: 594 KH/TWĐTN-TNTH 12/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2017
Số: 44 -CT/TWĐTN-VP 11/04/2017 Chương trình Công tác Quý II của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
(Dự thảo) 10/04/2017 Báo cáo Kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017
Số: 593- KH/TWĐTN-CNĐT 10/04/2017 Kế hoạch: Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017
Báo cáo 07/04/2017 Báo cáo Tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở (tính đến ngày 04/4/2017)
Số: 405 - TB/TWĐTN-TNTH 07/04/2017 Thông báo số 05: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 9213 -CV/TWĐTN-VP 05/04/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười tám, khóa X
Số: 9190 -CV/TWĐTN-TNNT 31/03/2017 “V/v báo cáo các nội dung phục vụ Đại hội lần thứ XI”
Số: 9187 CV/TWĐTN-KHCN 31/03/2017 Công văn v/v đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ giai đoạn 2012-2017
Số: 9189 -CV/TWĐTN-VP 31/03/2017 Công văn v/v chuẩn bị Hội nghị trực tuyến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
Số: 402-TB/TWĐTN-TNTH 30/03/2017 Thông báo V/v tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2017
Số: 591 KH/TWĐTN-BTG 30/03/2017 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Số: 36/CTPH-TƯĐTN-BTNMT 30/03/2017 Chương trình phối hợp Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 - 2022
Số: 164a - QĐ/TWĐTN-BKT 29/03/2017 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2017
Số: 401 - TB/TWĐTN-TNTH 29/03/2017 Thông báo số 04: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 87 -HD/TWĐTN-BTG 28/03/2017 Hướng dẫn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
Số: 35- CTPH/TWĐTN-BLĐTBXH 27/03/2017 Chương trình phố hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2017-2020
Số: 427/CĐ-TTg 27/03/2017 Công điện v/v tập trung phòng chống vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm có khả năng lây sang người xâm nhiễm vào Việt Nam
Số: 59 -BC/TNNT 27/03/2017 Báo cáo nhanh Kết quả triển khai Tháng Thanh niên năm 2017
Số: 400 - TB/TWĐTN-TNTH 22/03/2017 Thông báo số 03: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 52 -KH/HĐĐTW 22/03/2017 Kế hoạch Tổ chức Chương trình " Mizuiku - Em yêu nước sạch" năm 2017
Số: 396- TB/TWĐTN-TNTH 15/03/2017 Thông báo số 02: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 586 -KH/TWĐTN-BTG 13/03/2017 Kế Hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Theo bước chân những người Anh hùng” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ(27/7/1947 - 27/7/2017)
Số: 86 -HD/TWĐTN-CNĐT 07/03/2017 Hướng dẫn Triển khai thực hiện công trình thanh niên
Số: 583 -KH/TWĐTN-CNDT 03/03/2017 Kế hoạch:Tổ chức Giải thưởng " Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ VIII năm 2017
Số: 9012 -CV/TWĐTN-BTC 02/03/2017 Công văn V/v đề nghị báo cáo việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW
Số: 389- TB/TWĐTN-TNTH 02/03/2017 Thông báo số 1 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 85 -HD/TWĐTN-BTC 01/03/2017 Hướng dẫn Tổ chức “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức đoàn” năm 2017
Số: 579 -KH/TWĐTN -BKT 28/02/2017 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2017
Số: 05 - TB/VNCTN 27/02/2017 Thông báo: Các ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức về Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2016
12345678910...