TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 626 -KH/TWĐTN-CNĐT 21/07/2017 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IV năm 2017
Số: 9942 -CV/TWĐTN-BĐKTHTN 19/07/2017 Công văn V/v cử đại biểu tham dự Lễ Hội quân Hành trình Theo bước chân những người anh hùng”
Số: 59-BC/TWHSV 17/07/2017 Báo cáo Kết quả triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2017
Số: 520 -BC/TWĐTN-VP 14/07/2017 Báo cáo Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và một số trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017
Số: 64/TWPCTT 11/07/2017 Công điện v/v khẩn trương triển khai các biện pháp giảm thiểu thiệt hại về người do mưu lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc
Tài liệu 07/07/2017 Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ
Số: 94 - HD/TWĐTN-TNNT 30/06/2017 Hướng dẫn về việc tổ chức các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và sự cố môi trường
Tài liệu 23/06/2017 Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khóa X
Tài liệu 23/06/2017 Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khóa X
Số: 616 KH/TWĐTN-BQT 22/06/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi video dành cho thanh niên với chủ đề " ASEAN chống nạn buôn bán người - con người không phải để bán"
Số: 124 -TT/HĐĐTW-HĐHL 21/06/2017 Thông tri triệu tập Tham gia Trại Huấn luyện cán bộ Chỉ huy Đội - Năm 2017
Thể lệ 20/06/2017 Thể lệ Cuộc thi "Dấu chân tình nguyện"
Số: 512 BC/TWĐTN-VP 20/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn 6 tháng đầu năm 2017
Số: 9730- CV/TWĐTN-TNTH 13/06/2017 Công văn v/v tăng cường các hoạt động quản lý, chăm lo và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp hè năm 2017
Số: 612 -KH/TWĐTN- BTG 09/06/2017 Kế Hoạch Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Số: 422 -TB/TWĐTN-CNĐT 09/06/2017 Thông báo số 01 Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 9712-CV/TWĐTN-BTG 09/06/2017 Công văn tuyên truyền đợt hoạt động " Theo bước chân những người anh hùng" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Số: 3295 QĐ/TWĐTN-CNĐT 06/06/2017 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
Số: 607 BC/CNĐT 05/06/2017 Báo cáo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè (tuần 1: từ ngày 29/5 đến 04/6/2017)
Số: 91 -HD/TWĐTN-BKT 05/06/2017 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2017
Số: 9656-CV/TWĐTN-VP 05/06/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười chín, khoá X
Số: 9657-CV/TWĐTN-VP 05/06/2017 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ mười một, khoá X
Thông báo 31/05/2017 Thông báo tuyển lao động hợp đồng
Số: 9586-CV/TWĐTN-KHCN 26/05/2017 Công văn v/v triển khai giải thưởng KHCN thanh niên Quả Cầu Vàng 2017
Số: 88 - HD/TWĐTN-TNTH 17/05/2017 Hướng dẫn Xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2016-2017
Số: 418 - TB/TWĐTN-TNTH 17/05/2017 Thông báo số: 10 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 9504-CV/TWĐTN-VP 17/05/2017 Công văn v/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ 19, Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ 11- khóa X
Số: 9485 - CV/TWĐTN-TNNT 16/05/2017 Công văn V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017
Số: 606-KH/TWĐTN-HVTTNVN 15/05/2017 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2017
Số: 9467 -CV/TWĐTN-SDC 15/05/2017 Công văn V/v tham gia Hội thi Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ do NHCSXH tổ chức
Số: 9468-CV/TWĐTN-BTG 15/05/2017 Công văn tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung
Số: 500-BC/TWĐTN-VP 10/05/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tháng 4 năm 2017
Số: 30/TB-HVTTNVN 08/05/2017 Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức Viện Nghiên cứu Thanh niên năm 2017
Số: 9382 -CV/TWĐTN-TNNT 03/05/2017 Công văn v/v triển khai các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ thịt lợn giúp người chăn nuôi vượt qua khó khăn
Số: 80-TB/HĐĐTW 28/04/2017 Thông báo Các nội dung huấn luyện và kiểm tra đánh giá tại Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I và cấp II toàn quốc
Số: 79-TT/HĐĐTW 28/04/2017 Thông tri triệu tập tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017
Số: 414 -TB/TWĐTN-TNTH 27/04/2017 Thông báo số: 08 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017
Số: 19 - CV/UBKTTWĐ 26/04/2017 Công văn V/v tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số: 9353-CV/TWĐTN-VPUBTN 26/04/2017 Công văn V/v tổng kết, đánh giá 10 năm thi hành Luật Thanh niên
Số:598-KH/TWĐTN-BTG 21/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017
Số: 9319 -CV/TWĐTN-CNĐT 21/04/2017 Công văn v/v triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ VIII năm 2017
Số: 37 -TT/TWĐTN-BCTTN 20/04/2017 Thông tri Triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thường trực Hội đồng Đội cấp tỉnh năm 2017
Số: 410 - TB/TWĐTN-TNTH 20/04/2017 Thông báo số 07: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 407 - TB/TWĐTN-TNTH 13/04/2017 Thông báo số 06: Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh " Ánh sáng soi đường" lần thứ II, năm 2017
Số: 9262 CV/TWĐTN-BTG 12/04/2017 Công văn v/v tổ chức lấy ý kiến cử tri trẻ gửi Quốc hội khóa XIV
Số: 594 KH/TWĐTN-TNTH 12/04/2017 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc lần thứ I năm 2017
Số: 44 -CT/TWĐTN-VP 11/04/2017 Chương trình Công tác Quý II của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
(Dự thảo) 10/04/2017 Báo cáo Kết quả hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017
Số: 593- KH/TWĐTN-CNĐT 10/04/2017 Kế hoạch: Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017
Báo cáo 07/04/2017 Báo cáo Tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở (tính đến ngày 04/4/2017)
12345678910...