TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 225 KH/BGDĐT-TWĐ 16/04/2015 Kế hoạch Tổ chức Liên hoan giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc Lần thứ Nhất, năm 2015
Số: 88 -TB/HĐĐTW 14/04/2015 Thông báo số 1 về việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VIII - Năm 2015
Số: 4642-CV/TWĐTN-TNNT 13/04/2015 V/v giới thiệu thanh niên tiêu biểu để xét trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2015
Số: 323-KH/TWĐTN-TNNT 13/04/2015 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Lương Định Của năm 2015
Số:229-TB/TWĐTN-BTG 09/04/2015 Thông báo số 1 về việc hướng dẫn triển khai các nội dung kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND
Số:4600-CV/TWĐTN-VP 07/04/2015 Thông tri triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười, khoá X
Số: 77 TT/HĐĐTW 07/04/2015 Thông tri triệu tập Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Chinh phục vũ môn”lần thứ I, năm học 2014 - 2015
Số 4599-CV/TWĐTN-TNTH 07/04/2015 Xét chọn trao Giải thưởng Trần Văn Ơn năm học 2014-2015
Số: 1590 -QĐ/TWĐTN-TNTH 03/04/2015 Quyết định thành lập Ban Giám khảo vòng thi cụm Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 225 -TB/TWĐTN-TNTH 02/04/2015 Thông báo số 3 Về Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 313 - KH/TWĐTN-BKT 31/03/2015 Kế hoạch Kiểm tra, giám sát và đi cơ sở của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2015
Số:61- HD/TWĐTN-BTG 31/03/2015 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và việc thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020” năm 2015
Số: 314- KH/TWĐTN-BTG 31/03/2015 Kế hoạch Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn năm 2015
Số: 66 TT/HĐĐTW 28/03/2015 Thông tri triệu tập Lớp tập huấn kỹ năng cho đội ngũ Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện toàn quốc, năm 2015
Số: 24 - KHPH/TWĐTN-BCA 24/03/2015 Kế hoạch Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015)
Số: 23 - KHPH/TWĐTN-BCA 24/03/2015 Kế hoạch Phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015)
Số: 4511- CV/TWĐTN-BTG 23/03/2015 Công văn phát hành bộ công cụ tuyên truyền "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"
Số:63-TT/HĐĐTW 20/03/2015 Thông tri triệu tập Hội nghị tập huấn chuyên đề “Hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư - Hè năm 2015”
Số:305 -KH/TWĐTN-VP 18/03/2015 Kế hoạch Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (2012 - 2017)
Số 216 -TB/TWĐTN-TNTH 17/03/2015 Thông báo số 2 về cuộc thi Ánh sáng soi đường
Đề cương 14/03/2015 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm phong trào "Năm xung phong" (1965 - 2015)
Số:296-KH/TWĐTN-CNĐT 12/03/2015 Kế hoạch Tổ chức Ngày hội thanh niên công nhân làm theo lời Bác
Theo số 791-QĐ/TWĐTN-CNĐT 11/03/2015 Quy chế Giải thưởng “Người thợ trẻ giỏi” toàn quốc
Số:49-TT/HĐĐTW 10/03/2015 Thông tri triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề "Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội toàn quốc" năm 2015
Số: 50-TB/HĐĐTW 10/03/2015 Thông báo về việc tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh cho chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện Năm 2015
Số: 789 - QĐ/TWĐTN-BKT 07/03/2015 Quyết định :Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2015
Số: 46 - HĐĐTW 05/03/2015 Hướng dẫn:“V/v xét trao Giải thưởng Cánh én hồng”
Số: 03 - HD/UBKTTWĐ 05/03/2015 Hướng dẫn: Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và tham mưu công tác giám sát xã hội, phản biện xã hội của Đoàn năm 2015
Số: 207 -TB/TWĐTN-TNTH 02/03/2015 Thông báo:Về Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 4350-CV/TWĐTN-TNTH 02/03/2015 Công văn: “V/v đăng cai tổ chức vòng thi cấp cụm trong Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 288 - KH/TWĐTN - BTC 01/03/2015 Kế hoạch:Tổ chức kỷ niệm 50 năm Phong trào "Năm xung phong", kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015
Số: 45 TB/HĐĐTW 27/02/2015 Thông báo:Về việc tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc Lần thứ I, năm học 2014 - 2015
Số: 44 TB/HĐĐTW 27/02/2015 Thông báo:Về việc ban hành trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2015
Số 4292-CV/TWĐTN-BTC 24/02/2015 Công văn: Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác
Số 286-KH/TWĐTN-BTG 14/02/2015 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số 40-KH/HĐĐTW 12/02/2015 Kế hoạch: Tập huấn thiếu nhi tại địa bàn dân cư - Hè2015
Số: 41-KH/HĐĐTW 12/02/2015 Kế hoạch: Tập huấn “Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội” cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu nhi năm 2015
Số: 1952 /KHPH-BNN-TWĐTN 12/02/2015 Kế hoạch phối hợp triển khai đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Số: 284 - KH/TWĐTN-BTG 10/02/2015 Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ Hải quân” kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (07/5/1955 - 07/5/2015)
Số: 4279 -CV/TWĐTN-VP 06/02/2015 Công văn: “V/v tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm
Số: 204 -TB/TWĐTN-VP 06/02/2015 Thông báo:Về việc nghỉ tết, làm bù trước và sau Tết, tổ chức trực Tết và một số vấn đề cần lưu ý trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Số: 282 -KH/TWĐTN-TNTH 04/02/2015 Kế hoạch: Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 233-BC/TWĐTN-VP 04/02/2015 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
Số: 27 -CT/TWĐTN-VP 04/02/2015 Chương trình:Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015
Số: 26 -CT/TWĐTN-VP 04/02/2015 Chương trình:Công tác Quý I năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
17KH/HĐĐTW 28/01/2015 Thể lệ Cuộc thi sưu tập Tem năm 2015 với chủ đề “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ’’
Số: 02 BC/HĐĐTW 27/01/2015 Báo cáo tổng kết: Hoạt động hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2014
Số: 20 CT/HĐĐTW 27/01/2015 Chương trình:Hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi năm 2015
Số 22 /HĐĐTW 27/01/2015 Công văn: V/v đôn đốc cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh "Chúng em lớn lên cùng đất nước"
Số:01 BC/HĐĐTW 27/01/2015 Báo cáo sơ kết:Công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2014 - 2015
12345678910...