TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 268 -KH/TWĐTN-BTC 19/12/2014 Kế hoạch:Tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015
Ban hành kèm theo Quyết định số 712 -QĐ/TWĐTN-BTC 19/12/2014 Quy chế: Giải thưởng Lý Tự Trọng (sửa đổi, bổ sung)
Số: 712 -QĐ/TWĐTN-BTC 19/12/2014 Quyết định:Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng (sửa đổi, bổ sung)
Quy chế 15/12/2014 Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017 sửa đổi, bổ sung
Thể lệ 12/12/2014 Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ’’ toàn quốc năm 2015
Số: 3866-CV/TWĐTN-VP 18/11/2014 Thông báo: “V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ chín, Hội nghị Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ sáu, khóa X”
Đề cương 14/11/2014 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Số: 3809 -CV/TWĐTN-TNTH 11/11/2014 Công văn “V/v triển khai cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014-2015”
Số: 3810 -CV/TWĐTN-BTG 07/11/2014 “V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
Số: 148 KH/HĐĐTW 06/11/2014 Kế hoạch:Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” toàn quốc năm 2015
Số: 179-TB/TWĐTN-BQT 05/11/2014 Thông báo Thi Olympic tiếng anh
Số: 256 - KH/TWĐTN-BKT 03/11/2014 Kế hoạch: Kiểm tra, giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
Số: 53 - HD/TWĐTN-BTC 30/10/2014 Hướng dẫn: Kết nạp “Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”
Số: 191 BC/TWĐTN - TNTH 23/10/2014 Báo cáo: Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014
Số: 192 BC/TWĐTN 23/10/2014 Báo cáo: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013 - 2014
Số: 140 HD/HĐĐTW 17/10/2014 Hướng dẫn: Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần VIII - năm 2015
Số: 246-KH/TWĐTN-CNĐT 10/10/2014 Kế hoạch: Tổ chức Ngày hội “Thanh niên Tây Nguyên với văn hóa giao thông”
Số: 3607 -CV /TWĐTN-CNĐT 10/10/2014 “V/v triệu tập đại biểu tham dự Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VII năm 2014”
Số: 52-HD/TWĐTN-ĐKTHTN 09/10/2014 Hướng dẫn:Tổng kết 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 - 2014)
Tài liệu Hội nghị 02/10/2014 Chương trình hội nghị Tập huấn công tác Đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Số: 231-KH/TWĐTN-BTG 02/10/2014 Kế hoạch: Tổ chức Hội thảo khoa học “Tinh thần Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”
Số: 50 -HD/TWĐTN-BTG 02/10/2014 Hướng dẫn:Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị cao điểm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng với chủ đề “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”
Số: 3553-CV/TWĐTN-VP 30/09/2014 “V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ tám, khoá X”
Số: KH/TWĐTN-BTG (Dự thảo) 25/09/2014 Kế hoạch: Tổ chức Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2014
CNĐTSC 24/09/2014 Danh sách điểm cứu trợ TNGT nhanh
Số: 232 -KH/TWĐTN-BTG 18/09/2014 Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU – 132)
Số: 23 CT/TWĐTN-TNTH 18/09/2014 Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 - 2015
Số: 674/CTr-BGDĐT-TWĐTN 18/09/2014 Chương trình:Giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2014 - 2015
Số: 263 -CV/VPTWĐ 15/09/2014 “V/v góp ý dự thảo Danh bạ điện thoại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Số 154/QLN 10/09/2014 Giới thiệu và đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long
Đề cương 09/09/2014 Tuyên truyền 45 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh(2/9/1969-2/9/2014)
Số: 48 - HD/TWĐTN-BTG 09/09/2014 Hướng dẫn: Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số: 115 BC/HĐĐTƯ 05/09/2014 Báo cáo: Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2013 - 2014
Số:116 CT/HĐĐTW 05/09/2014 Chương trình:Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015
BĐT 30/08/2014 Bộ đề thi Olympic tiếng anh
Số: 109 TT/HĐĐTW 27/08/2014 Thông tri: Tham gia Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc,Lần I - Năm 2014
Số: 72 KH/HĐĐTW 27/08/2014 Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc, năm 2014
Số: 111 TT/HĐĐTW 27/08/2014 Thông tri: Lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ các Cung, Nhà Thiếu nhi,Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc năm 2014
Số: 220 -KH/TWĐTN-BTG 26/08/2014 Kế hoạch:Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 -22/12/2014)
Số: 223 - KH/TWĐTN-BTG 26/08/2014 Kế hoạch:Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
Số: 219-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 20/08/2014 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm phong trào thanh niên tình nguyện (2000 - 2014) và tổng kết Năm thanh niên tình nguyện 2014
Dự thảo 20/08/2014 PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, GIỮ VỮNG HÒA BÌNH, CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH VÀ HẠNH PHÚC
236-TTr/BQT 19/08/2014 Mẫu đăng ký tham gia hội nghị doanh nhân trẻ Asean tại Thái Lan
Số: 102 KH/HĐĐTW 13/08/2014 Kế hoạch:Tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc Lần I - Năm 2014
Số: 3251 -TT/TWĐTN-TNTH 11/08/2014 Thông tri: “V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Chiến dịch TN tình nguyện hè 2014”
Số: 3248 -TT/TWĐTN-VP 11/08/2014 Thông tri: “V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khoá X”
Số: 598 - QĐKT/TWĐTN-ĐKTHTN 07/08/2014 Quyết định: Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2014
Số: 3186 -CV/TWĐTN-BTC 04/08/2014 “V/v triệu tập đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III”
Số: 162 -BC/TWĐTN-VP 29/07/2014 Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2014
Số: 80 - ĐA/TWĐTN-BTG 16/07/2014 Tổ chức Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Lần thứ III, năm 2014
12345678910...