TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 764-CV/TWĐTN-TNNT 21/05/2018 Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018
Số: 57 -TB/TWĐTN-BKT 21/05/2018 Thông báo Kiểm tra, giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018
Số: 753 -CV/TWĐTN-VP 17/05/2018 Công văn v/v sử dụng Áo thanh niên Việt Nam
Số: 08 -HD/TWĐTN-BTC 16/05/2018 Hướng dẫn Xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018 - 2022
Số: 729-CV/TWĐTN-VP 15/05/2018 Công văn triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 3, khóa XI
Số: 724 -CV/TWĐTN-BTG 14/05/2018 Công văn V/v ban hành chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Số:49-KH/TWĐTN-ĐKTHTN 09/05/2018 Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2018
Số: 678 CV/TWĐTN-BTG 07/05/2018 Công văn v/v tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2018
Số: 660 -CV/TWĐTN-VP 04/05/2018 Công văn v/v triệu tập đại biểu tham dự Giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IX năm 2018
Số: 06 - HD/TWĐTN-BTG 04/05/2018 Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội
Số: 07 -HD/TWĐTN-BKT 04/05/2018 Hướng dẫn Quy trình đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí năm 2018
Số: 646 - CV/TWĐTN-CTTN 03/05/2018 Công văn v/v tổ chức hoạt động cho thiếu nhi trong dịp hè năm 2018
Tài liệu 27/04/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Số: 637 - CV/TWĐTN -TNT 27/04/2018 Công văn v/v góp ý Báo cáo và Kết luận của BCH Trung ương Đoàn khóa XI về Giải pháp hỗ trợ thanh niên làm kinh tế
Số: 29 -BC/TWĐTN-CNĐT 27/04/2018 Báo cáo Kết quả hoạt động Tháng thanh niên năm 2018
Số: 44-KH/TWĐTN-BTG 24/04/2018 Kế hoạch Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018)
Số: 582 -CV/TWĐTN-VP 19/04/2018 Công văn V/v báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Số: 11 /CTPH - HLHPN - TWĐTNCS 17/04/2018 Chương trình phối hợp Tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2018 – 2022
Số: 11 /CTPH - HLHPN - TWĐTNCS 17/04/2018 Chương trình phối hợp Tổ chức các hoạt động trong nữ thanh niên giai đoạn 2018 – 2022
Tài liệu 16/04/2018 Tài liệu ôn thi công chức năm 2018
Số: 41 - CV/TWĐTN -BTG 13/04/2018 Công văn v/v tuyên truyền tham gia Giải thưởng báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiểu nhi năm 2018
Số: 534 - CV/TWĐTN -BTG 12/04/2018 Công văn triển khai đánh giá trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
Số: 01 - CT/TWĐTN -TNTH 12/04/2018 Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023
Số: 40 -KH/TWĐTN-CNĐT 11/04/2018 Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng "Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ IX năm 2018
Số:519 -CV/TWĐTN-CNĐT 10/04/2018 Thông tri triệu tập Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2018
Số: 37-KH/TWĐTN-VP 06/04/2018 Kế hoạch Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Thông báo 04/04/2018 Thông báo Tuyển dụng công chức
Tài liệu 03/04/2018 ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)
Số: 22 - BC/TWĐTN-CTTN 30/03/2018 Báo cáo kết quả tuần 4 Thánh thanh niên năm 2018
Số: 05 -HD/TWĐTN-TNTH 29/03/2018 Hướng dẫn Tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” trong các trường THPT, TTGDNN-GDTX,giai đoạn 2018 - 2022
Số: 448 -CV/TWĐTN-VP 28/03/2018 Công văn V/v triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 2, khóa XI
Số: 87 -HD/TWĐTN-BTG 28/03/2018 Hướng dẫn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên
Số: 64 - QĐ/TWĐTN-BKT 26/03/2018 Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi các tỉnh, thành đoàn năm 2018
Số: 02 - TT/TWĐTN-CTTN 26/03/2018 Thông tri triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi, giai đoạn 2018-2022
Số: 30 -KH/TWĐTN-BTG 22/03/2018 Kế hoạch Tổ chức " Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" toàn quốc lần thứ V, năm 2018
Số: 29 -KH/TWĐTN-BTG 22/03/2018 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018
Số: 21-HD/TNNT 21/03/2018 Hướng dẫn Triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2018
Số: 405 -CV/TWĐTN-CNĐT 21/03/2018 Công văn v/v giới thiệu cá nhân tiêu biểu tham gia bình chọn Giải thưởng " Người thợ trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ thứ IX năm 2018
Số: 03 -HD/TWĐTN-BTC 21/03/2018 Hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022
Số: 20 -BC/TWĐTN-CNĐT 20/03/2018 Báo cáo kết quả tuần 3 Thánh thanh niên năm 2018
Số: 35-TB/TWĐTN-TNTH 20/03/2018 Thông báo v/v tổ chức Chương trình " tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2018
Số: 34 -TB/TWĐTN-VP 19/03/2018 Thông báo về việc không tổ chức đón tiếp khách nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 377 -CV/TWĐTN-VP 18/03/2018 Công văn V/v thực hiện Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Số: 18- BC/TWĐTN-CNĐT 16/03/2018 Báo cáo kết quả Tuần 2 tháng Thanh niên năm 2018
Số: 21 -KH/TWĐTN-VP 13/03/2018 Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2018
Tài liệu 12/03/2018 Tài liệu cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I
Tài liệu 12/03/2018 Đề cương truyên truyền 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018
Số: 317 -CV/TWĐTN-BKT 12/03/2018 Công văn v/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2018
Số: 313-CV/TWĐTN-VP 09/03/2018 Công văn V/v góp ý văn bản
Số: 42-BC/CNĐT 06/03/2018 Báo cáo kết quả Tuần 1 Tháng Thanh niên năm 2018 (từ ngày 25/2 đến ngày 5/3/2018)
12345678910...