TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 46 - HĐĐTW 05/03/2015 Hướng dẫn:“V/v xét trao Giải thưởng Cánh én hồng”
Số: 03 - HD/UBKTTWĐ 05/03/2015 Hướng dẫn: Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và tham mưu công tác giám sát xã hội, phản biện xã hội của Đoàn năm 2015
Số: 207 -TB/TWĐTN-TNTH 02/03/2015 Thông báo:Về Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 4350-CV/TWĐTN-TNTH 02/03/2015 Công văn: “V/v đăng cai tổ chức vòng thi cấp cụm trong Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 288 - KH/TWĐTN - BTC 01/03/2015 Kế hoạch:Tổ chức kỷ niệm 50 năm Phong trào "Năm xung phong", kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015
Số: 45 TB/HĐĐTW 27/02/2015 Thông báo:Về việc tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc Lần thứ I, năm học 2014 - 2015
Số: 44 TB/HĐĐTW 27/02/2015 Thông báo:Về việc ban hành trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2015
Số 4292-CV/TWĐTN-BTC 24/02/2015 Công văn: Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác
Số 286-KH/TWĐTN-BTG 14/02/2015 Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số 40-KH/HĐĐTW 12/02/2015 Kế hoạch: Tập huấn thiếu nhi tại địa bàn dân cư - Hè2015
Số: 41-KH/HĐĐTW 12/02/2015 Kế hoạch: Tập huấn “Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội” cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu nhi năm 2015
Số: 4279 -CV/TWĐTN-VP 06/02/2015 Công văn: “V/v tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm
Số: 204 -TB/TWĐTN-VP 06/02/2015 Thông báo:Về việc nghỉ tết, làm bù trước và sau Tết, tổ chức trực Tết và một số vấn đề cần lưu ý trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
Số: 282 -KH/TWĐTN-TNTH 04/02/2015 Kế hoạch: Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015
Số: 233-BC/TWĐTN-VP 04/02/2015 Báo cáo: Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
Số: 27 -CT/TWĐTN-VP 04/02/2015 Chương trình:Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015
Số: 26 -CT/TWĐTN-VP 04/02/2015 Chương trình:Công tác Quý I năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
Số: 02 BC/HĐĐTW 27/01/2015 Báo cáo tổng kết: Hoạt động hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2014
Số: 20 CT/HĐĐTW 27/01/2015 Chương trình:Hoạt động của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi năm 2015
Số 22 /HĐĐTW 27/01/2015 Công văn: V/v đôn đốc cuộc thi thiếu nhi vẽ tranh "Chúng em lớn lên cùng đất nước"
Số:01 BC/HĐĐTW 27/01/2015 Báo cáo sơ kết:Công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2014 - 2015
Số: 19TB/HĐĐTW 27/01/2015 Thông báo:Dự kiến các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm 2015
Số: 278 -KH/TWĐTN-BTG 24/01/2015 Tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)
4200 -CV/TWĐTN-BTC 22/01/2015 Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017
Số: 731 -QĐ/TWĐTN-CNĐT 20/01/2015 Quyết định:Công nhận công trình thanh niên cấp Tỉnh năm 2014
Số: 276 -KH/TWĐTN-BTG 15/01/2015 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
Số: 194 - TB/TWĐTN-CNĐT 13/01/2015 Thông báo: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 06 năm triển khai thực hiện Đề án 103
Số: 60 -HD/TWĐTN-BTG 13/01/2015 Hướng dẫn:Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
Số: 275 -KH/TWĐTN-BTG 13/01/2015 Kế hoạch:Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2015
Đề cương 10/01/2015 Đề cương:Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
Số: 273 -KH/TWĐTN-CNĐT 09/01/2015 Tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các Dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước giai đoạn 2013 - 2016
Số: 57-HD/TWĐTN-BTC 09/01/2015 Hướng dẫn:Thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
Số: 269 KH/TWĐTN-BTC 09/01/2015 Kế hoạch:Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 - 2017
Số: 4124 - CV/TWĐTN-ĐKTHTN 08/01/2015 V/v triệu tập hội nghị tổng kết Năm Thanh niên tình nguyện 2014 và Lễ kỷ niệm 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện
Số: 274-KH/TWĐTN-CNĐT 08/01/2015 Kế hoạch: Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ Tết cho Thanh niên Công nhân
Số: 59 -HD/TWĐTN-CNĐT 08/01/2015 Hướng dẫn:Mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Hải Dương, Bình Dương
Đề cương tuyên truyền 05/01/2015 Đề cương: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt nam (09/01/1950 - 09/01/2015)
Số: 14-KL/TWĐTN-CNĐT 26/12/2014 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X
Số: 58-HD/TWĐTN-CNĐT 26/12/2014 Hướng dẫn:Thực hiện “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2017
Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ sáu, BTV lần thứ chín khóa X 23/12/2014 Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ sáu, khóa X
Đề cương 22/12/2014 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2015)
Số: 268 -KH/TWĐTN-BTC 19/12/2014 Kế hoạch:Tổ chức tuyên dương cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu toàn quốc, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015
Ban hành kèm theo Quyết định số 712 -QĐ/TWĐTN-BTC 19/12/2014 Quy chế: Giải thưởng Lý Tự Trọng (sửa đổi, bổ sung)
Số: 712 -QĐ/TWĐTN-BTC 19/12/2014 Quyết định:Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Lý Tự Trọng (sửa đổi, bổ sung)
Quy chế 15/12/2014 Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012-2017 sửa đổi, bổ sung
Thể lệ 12/12/2014 Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ’’ toàn quốc năm 2015
Số: 3866-CV/TWĐTN-VP 18/11/2014 Thông báo: “V/v thông báo dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ TW Đoàn lần thứ chín, Hội nghị Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ sáu, khóa X”
Đề cương 14/11/2014 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Số: 3809 -CV/TWĐTN-TNTH 11/11/2014 Công văn “V/v triển khai cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet năm học 2014-2015”
Số: 3810 -CV/TWĐTN-BTG 07/11/2014 “V/v triển khai Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
12345678910...