Cập nhật: 20 giờ 37 phút ngày 24/11/2014Năm thanh niên tình nguyện

Web.ĐTN: Sáng ngày 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức chương trình “Tuyên truyền, bảo vệ môi trường và ra quân làm sạch môi trường” ...

Video
Audio
Chi thi 01
Phổ biến pháp luât
Giao thông thông minh
DỰ BÁO THỜI TIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE