Cập nhật: 2 giờ 41 phút ngày 17/04/2014Năm thanh niên tình nguyện

Web.ĐTN: Đoàn tình nguyện gồm 17 học sinh, sinh viên người Bỉ cùng với 4 tình nguyện viên người Việt Nam, thuộc Tổ chức Tình nguyện quốc tế tại Việt Nam (SJ) đang triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ...

Video
Audio
DỰ BÁO THỜI TIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE