Cập nhật: 7 giờ 44 phút ngày 20/04/2015

Web.ĐTN: Sáng 18/4, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ mười, khóa X đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ...

Web.ĐTN: Tại Ngày hội, gần 500 người khuyết tật đã tham dự các chương trình; 30 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, CLB thanh niên khuyết tật quảng bá, tư vấn, giới thiệu việc làm và đặc biệt là Lễ ký kết chương ...

Video
Audio
Chi thi 01
mac
Phổ biến pháp luât
DỰ BÁO THỜI TIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE