Web.ĐTN: Giải Bóng đá “Thanh niên các Khu - Cụm Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2018” là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018).


Web.ĐTN: “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm huy động các nguồn lực của Thanh niên và xã hội tích cực tham gia vào công tác giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên học tập, cải tạo tiến bộ, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.
Web.ĐTN: Giải cầu lông cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách tỉnh Hà Nam là hoạt động được Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức vào tháng 10 hàng năm, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh.
Web.ĐTN: Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thồng của Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018).
Web.ĐTN: 19 gương thanh niên có lối sống đẹp, tình nguyện vì cộng đồng; 9 gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2018; cùng 24 cá nhân và 22 tập thể có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 đã được tuyên dương tại buổi lễ.
Web.ĐTN: Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống quý báu của Hội LHTN Việt Nam cũng như của dân tộc về lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng; phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
Web.ĐTN: Trong 62 năm qua, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên thành lực lượng to lớn, xung kích trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc trong công cuộc đổi mới CNH, HĐH đất nước.

Các tin bài khác