Web.ĐTN: Sáng ngày 14/7, tại TP. Châu Đốc, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Thành Đoàn Châu Đốc phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Web.ĐTN: Ngày 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: Đã có 170 đồng chí cán bộ Đoàn của Ban Thường vụ, Ban chấp hành các huyện, thành phố và cấp xã trong tỉnh Bắc Kạn đã tham dự buổi hội nghị.
Web.ĐTN: Từ ngày 20/3 đến 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của hơn 400 đồng chí cán bộ Đoàn là bí thư các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.
Web.ĐTN: Ngày 22/3, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III.
Web.ĐTN: Ngày 19/3, tuổi trẻ Hải Phòng và Ninh Bình đồng loạt tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Web.ĐTN: Ngày 16/3, Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các tin bài khác