Web.ĐTN: Chiều ngày 10/8, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức vòng thi Chung kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Web.ĐTN: Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu đã tổ chức “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018”.
Web.ĐTN: Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: Từ ngày 22-24/4, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và chương trình làm việc với Cụm Đoàn Khối các cơ quan Trung ương khu vực miền Nam.
Web.ĐTN: Sáng ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Web.ĐTN: Sáng ngày 20/4, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động cuộc thi “Thanh niên với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh và toàn quốc lần thứ XI”.
Web.ĐTN: Chiều 19/4, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức hội thi cụm 1 “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022” cụm I.

Các tin bài khác