Web.ĐTN: Ngày 25/9, tại Trường Đại học Kiên Giang, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Kiên Giang và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Web.ĐTN: Sáng 15/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn với sự tham gia của 150 đại biểu.
Web.ĐTN: Ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Web.ĐTN: Giải nhất cá nhân thuộc về đoàn viên Trương Đình Nhất - Đoàn khối Các cơ quan tỉnh; giải nhất tập thể cũng đồng thời thuộc về Đoàn khối Các cơ quan tỉnh.
Web.ĐTN: Cuộc thi nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
Web.ĐTN: Ngày 08/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet.
Web.ĐTN: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn là một công đoạn quan trọng để đảm bảo Nghị quyết được đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách hiệu quả. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã có sự sáng tạo đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Các tin bài khác