Web.ĐTN: Sáng ngày 14/7, tại TP. Châu Đốc, Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp với Thành Đoàn Châu Đốc phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Web.ĐTN: Sáng ngày 24/6, tại Công viên 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trên mạng Internet.
Web.ĐTN: Sáng 15/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn với sự tham gia của 150 đại biểu.
Web.ĐTN: Ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.
Web.ĐTN: Giải nhất cá nhân thuộc về đoàn viên Trương Đình Nhất - Đoàn khối Các cơ quan tỉnh; giải nhất tập thể cũng đồng thời thuộc về Đoàn khối Các cơ quan tỉnh.
Web.ĐTN: Cuộc thi nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
Web.ĐTN: Ngày 08/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet.

Các tin bài khác