Web.ĐTN: Sáng 15/3, Tỉnh Đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với sự tham dự của gần 500 cán bộ Đoàn tại 10 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.


Web.ĐTN: Ngày 13/03, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: Ngày 14/3, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022; triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
Web.ĐTN: Tính đến ngày 9/3, Tỉnh Đoàn Bến Tre đã có 18/18 đơn vị Đoàn trực thuộc hoàn thành công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Theo đó, cấp tỉnh đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết cho gần 400 cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh vào ngày 31/01 trước đó.
Web.ĐTN: Ngày 09/3, tại trường Lê Duẩn, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018.
Web.ĐTN: Ngày 7/3, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho đội ngũ cán bộ Đoàn các huyện, thành phố và đoàn trực thuộc.
Web.ĐTN: Ngày 7/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các tin bài khác