Web.ĐTN: Trong 02 ngày 24 và 25/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là Đại hội điểm khối lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk.


Web.ĐTN: Trong 02 ngày 24 và 25/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là Đại hội điểm khối lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk.
Web.ĐTN: Từ ngày 25-26/4/2017, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là đơn vị được BTV Tỉnh đoàn Quảng Trị chọn chỉ đạo điểm Đại hội khối Đoàn trực thuộc và là đơn vị cuối cùng hoàn thành thành Đại hội điểm cấp huyện.
Web.ĐTN: Từ 25 - 26/4, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Duy Tiên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Web.ĐTN: Trong 02 ngày 24 - 25/4, BTV Tỉnh đoàn Bắc Kạn chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ba Bể lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Web.ĐTN: Trong 2 ngày 24-25/4/2017, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thành phố Rạch Giá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trọng thể, với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho 11.322 đoàn viên, thanh niên trong toàn thành phố.
Web.ĐTN: Trong 02 ngày 19 và 20/4, tại Hội trường Công an tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các tin bài khác