Web.ĐTN: Ngày 22/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022.


Web.ĐTN: Cuộc thi nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
Web.ĐTN: Ngày 08/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức lễ phát động thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 trực tuyến trên mạng Internet.
Web.ĐTN: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn là một công đoạn quan trọng để đảm bảo Nghị quyết được đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách hiệu quả. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã có sự sáng tạo đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc này và bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.
Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Nam Định vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Web.ĐTN: Ngày 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lai Châu đã tổ chức “Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018”.
Web.ĐTN: Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Thuận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các tin bài khác