Web.ĐTN: Tối ngày 12/12 (Hà Nội), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XI đã bầu 31 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI; bầu 04 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.


Web.ĐTN: Chiều ngày 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI phiên thứ năm đã công bố kết quả bầu Ban chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2017- 2022.
Web.ĐTN: Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (sáng 12/12), đồng chí Giàng Quốc Hưng - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai đã có tham luận về “Vai trò và giải pháp của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới”, trong đó xác định rõ thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.
Web.ĐTN: Sáng 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Web.ĐTN: Tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI là sự góp mặt của 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
Web.ĐTN: Chiều ngày 11/12, các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tập trung thảo luận tại 20 tổ. Nội dung trao đổi được xoay quanh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.
Web.ĐTN: Ban biên tập website doanthanhnien.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận “Các giải pháp của Đoàn nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên”, của đại biểu Nguyễn Thạch Thảo - Bí thư Liên Chi đoàn khoa Tiếng Bồ Đào Nha, Đại học Hà Nội tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các tin bài khác