Web.ĐTN: Ngày 15/10/2018, Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn có Thông báo số 93-TB/TWĐTN-BTC về kết quả xét hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.


Web.ĐTN:Chi đoàn là tổ chức tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là môi trường thực tế để đoàn kết tập hợp, giáo dục rèn luyện đoàn viên, thanh niên và trực tiếp bảo vệ những lợi ích chính đáng của họ.
Web.ĐTN: "Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" do TS.Lê Văn Cầu, người có nhiều kinh nghiệp về nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, nguyên UVTV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn biên soạn nhằm giúp các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các nội dung trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn.
Web.ĐTN:Để giúp các anh chị Tổng phụ trách Đội, thầy cô giáo, các bậc cha mẹ, những người quan tâm đến công tác Đội và phong trào thiếu nhi cùng các em thiếu niên, nhi đồng, có thể tìm hiểu kỹ hơn về nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện CTRLĐV để thực hiện ngày một tốt hơn.
Web.ĐTN: 6 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi nhận học bổng Lá xanh năm học 2015-2016.
Web.ĐTN: Nhằm hoàn thiện Bộ tiêu chí trước khi ban hành, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ Tiêu chí 2016.
Xuân Bính Thân 2016, các đơn vị tổ chức Tết quân – dân trên địa bàn Quân khu 9 tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, thông qua những công trình, việc làm thiết thực…

Các tin bài khác