Đề cập đến vấn đề mà chuyên gia, diễn giả nêu ra là liệu Việt Nam có thể nằm ngoài cuộc chơi của cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dứt khoát khẳng định "công nghiệp 4.0 là một cuộc chơi mà mỗi quốc gia sẽ phải mặc định là một phần trong đó" và Việt Nam phải "nắm bắt cơ hội, sớm lên đoàn tàu 4.0"…


Web.ĐTN: Người cán bộ đoàn trong thời kỳ mới, bên cạnh bầu nhiệt huyết, lòng nhiệt tình, say mê với công việc, còn cần phải có những kiến thức, hiểu biết sâu rộng về vai trò, trách nhiệm và sứ mạng đầy vinh quang, trách nhiệm mà tổ chức Đoàn giao phó, đồng thời, nắm vững các kỹ năng, kỹ xảo trong tổ chức điều hành các hoạt động của Đoàn tại cơ sở.
Web.ĐTN: Từ những ngày đầu thành lập đến nay, theo sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, Bác Hồ kính yêu và được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách, từng thời kỳ, Đội trải qua các giai đoạn cách mạng với các tên gọi khác nhau.
Web.ĐTN: Công tác đoàn viên là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn.
Web.ĐTN: Kết nạp đoàn viên mới là nội dung quan trọng trong công tác đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhằm giúp các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên mới, Ban Tổ chức Trung ương Đoàn phối hợp với Nhà Xuất bản Thanh niên phát hành cuốn sách “Tài liệu bồi dưỡng phát triển đoàn viên mới”.
Web.ĐTN:Chi đoàn là tổ chức tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là môi trường thực tế để đoàn kết tập hợp, giáo dục rèn luyện đoàn viên, thanh niên và trực tiếp bảo vệ những lợi ích chính đáng của họ.
Web.ĐTN: "Cẩm nang nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" do TS.Lê Văn Cầu, người có nhiều kinh nghiệp về nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn, nguyên UVTV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn biên soạn nhằm giúp các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các nội dung trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn.

Các tin bài khác