Web.ĐTN: Sáng 13/7, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao quyết điều động, phân công đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn đi đào tạo thực tế tại Tỉnh đoàn Đồng Tháp.


- Sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng qua 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã họp phiên bế mạc. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên bế mạc.
* Nghị quyết Đại hội XI  
* Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
* Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng XI

.- Sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng qua 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã họp phiên bế mạc. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều khiển phiên bế mạc.
Ban Chấp hành Trung ương khóa XI họp Hội nghị lần thứ nhất (chiều 18/1/2011) đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TW, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW.
 - Chiều ngày 18/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư. Sau đây là tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.


Web.DTN:  –  Sáng nay (18/1), trong phiên làm việc của Đại hội Đảng XI tại hội trường, Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả bầu cử BCHTW khóa XI bao gồm 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trúng cử Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành TW khoá XI. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt nam, trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành TW khoá XI
Web.ĐTN: Chiều ngày 17/01/2011 tại Hà Nội, đồng chí Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trựcTrung ương Đoàn đã trao 02 Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ các vị trí tại các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn.

Các tin bài khác