Web.ĐTN: Sáng ngày 6/8, tại trụ sở Trung ương Đoàn (Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Bình Minh.


Web.ĐTN: Chiều ngày 27/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác cán bộ cho đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.
Web.ĐTN: Chiều ngày 19/4, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn Bình Dương lần thứ IV, khóa X, nhiệm kỳ 2017 – 2022, bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa X.
Web.ĐTN: Chiều ngày 10/4, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Web.ĐTN: Sáng ngày 10/4, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên khóa V với sự tham gia của 39 anh chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019.
Web.ĐTN: Nhằm sắp xếp lại bộ máy, tổ chức bên trong cơ quan Tỉnh đoàn theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kể từ ngày 26/3/2018, tổ chức bộ máy khối Cơ quan Tỉnh đoàn bao gồm 4 ban chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
Web.ĐTN: Ngày 26/3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Uỷ ban Hội lần thứ 9 (bất thường) khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019.

Các tin bài khác