Web.ĐTN: Trong hai ngày 13 và 15/8/2018, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tiến hành giám sát việc thực hiện “Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, tại Huyện ủy Thường Xuân, Đông Sơn.


Web.ĐTN: Chiều ngày 13/8, tại thành phố Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp khai mạc Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường cấp xã năm 2018.
Web.ĐTN: Ngày 15/8, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn theo chức danh Bí thư Quận, Huyện Đoàn và tương đương trực thuộc Thành đoàn năm 2018.
Web.ĐTN: Sáng ngày 14/8, Tỉnh Đoàn Ninh Thuận phối hợp Trường Chính trị tỉnh và Học viện Thanh thiếu niên miền Nam – Phân viện Miền Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2018.
Web.ĐTN: Sáng 15/8, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2016 - 2021”.
Web.ĐTN: Chiều ngày 14/8, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo năm 2018 cho cán bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh.
Web.ĐTN: Sáng 15/8, tại Quảng trường Trung tâm hoạt động TTN tỉnh, Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức điểm cấp tỉnh Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.

Các tin bài khác