Lịch công tác
Tuần thứ 09 (Từ ngày 02/03/2015 đến 08/03/2015) bổ sung thứ 6, cn
 

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (02/3)

08h00

Dự Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây năm 2015 tỉnh Bắc Giang

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Kiểm tra, Văn phòng

Bắc Giang

Văn phòng

08h00

Dự Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2015 tỉnh Vĩnh Phúc

- Đồng chí Đặng Quốc Toàn

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng

Vĩnh Phúc

Văn phòng

08h00

Dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và khởi công Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi tại Đảo Bạch Long Vĩ

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên xung phong, Văn phòng

Hải Phòng

Ban TN xung phong

08h00

Dự họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2015

Đồng chí Nguyễn Phi Long

Văn phòng Chính phủ

Văn phòng

08h30

Giao ban Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Văn phòng

- Đồng chí  Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Văn phòng, Tổ thư ký

60

Bà Triệu

Văn phòng

10h00

Làm việc với đoàn Nghị sĩ Nhật Bản

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Quốc tế; phóng viên Báo Tiền phong, Thanh niên, website Đoàn Thanh niên

62

Bà Triệu

Ban Quốc tế, Văn phòng

14h00

Họp Hội đồng bình chọn 20 gương mặt xuất sắc đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014

- Ban Bí thư

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Hội đồng bình chọn và theo thư mời của Ban Bí thư

15

Hồ Xuân Hương

Báo Tiền phong

Thứ ba (03/3)

08h00

Học lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI (từ ngày 03/3 đến ngày 03/7/2015)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

Hà Nội

Ban Tổ chức

08h00

Giao ban lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào tháng 3 năm 2015

- Ban Bí thư

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Tập thể lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào và Văn phòng UBQG về Thanh niên Việt Nam

62

Bà Triệu

Văn phòng

08h00

Dự Chương trình khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây năm 2015 của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Kiểm tra

Nam Định

Ban Kiểm tra

13h30

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Trung tâm thanh thiếu niên Trung ương

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Trung tâm thanh thiếu niên Trung ương

60

Bà Triệu

Trung tâm thanh thiếu niên Trung ương

14h00

Làm việc với lãnh đạo Ban Thanh niên trường học và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Sinh viên Việt Nam

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam

64

Bà Triệu

Ban TN trường học

14h00

Làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh và Ban liên lạc cán bộ đoàn Trung ương cục miền Nam

- Đồng chí Đặng Quốc Toàn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức

14h15

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Tạp chí Thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể Ban Biên tập và Chi ủy Tạp chí Thanh niên

60

Bà Triệu

Tạp chí Thanh niên

15h00

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ

60

Bà Triệu

Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ

Thứ tư (04/3)

08h00

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn  

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Thanh niên nông thôn, Văn phòng; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn

60

Bà Triệu

Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên nông thôn

08h45

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể Ban Biên tập và Chi ủy Báo Sinh viên Việt Nam – Hoa học trò

60

Bà Triệu

Báo Sinh viên Việt Nam - Hoa học trò

09h30

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Văn phòng; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên

60

Bà Triệu

Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên

10h00

Họp Tổ công tác thực hiện chương trình Quản lý đoàn viên

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Đặng Quốc Toàn

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác

62

Bà Triệu

Ban Tổ chức

10h15

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên sông Hồng

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên sông Hồng

60

Bà Triệu

Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên sông Hồng

13h30

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Báo Nhi đồng

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Công tác thiếu nhi, Văn phòng; Tập thể Ban Biên tập và Chi ủy Báo Nhi đồng

60

Bà Triệu

Báo Nhi đồng

13h30

Họp triển khai Đề án đào tạo nghề cho thanh niên khuyết tật

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Văn phòng, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên, Trung tâm Dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên sông Hồng

60

Bà Triệu

Văn phòng

14h15

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban công tác thiếu nhi, Văn phòng; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương

60

Bà Triệu

Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương

15h00

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Báo Thiếu niên tiền phong

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Công tác thiếu nhi, Văn phòng; Tập thể Ban Biên tập và Chi ủy Báo Thiếu niên tiền phong

60

Bà Triệu

Báo Thiếu niên tiền phong

15h45

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Nhà xuất bản Kim Đồng

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Công tác thiếu nhi, Văn phòng; Tập thể Ban Biên tập và Chi ủy Nhà xuất bản Kim Đồng

60

Bà Triệu

Nhà xuất bản Kim Đồng

17h00

Họp Ban Quản lý Dự án tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A, quốc lộ 14

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Ban Quản lý

60

Bà Triệu

Ban TN công nhân và đô thị

Thứ năm (05/3)

08h00

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Ban phát thanh thanh thiếu nhi

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể lãnh đạo và Chi ủy Ban phát thanh thanh thiếu nhi

60

Bà Triệu

Ban phát thanh thanh thiếu nhi

08h30

Làm việc với Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long về chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2015

Đồng chí Lê Quốc Phong

Thành phần: Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên, đại diện Ban biên tập Báo Thanh niên

TP. Hồ Chí Minh

Ban TN Trường học

08h45

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Trung tâm truyền hình thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Trung tâm truyền hình thanh niên

60

Bà Triệu

Trung tâm truyền hình thanh niên

09h30

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Bào tàng Tuổi trẻ Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng; Tập thể lãnh đạo và Chi ủy Bào tàng Tuổi trẻ Việt Nam

60

Bà Triệu

Bào tàng Tuổi trẻ Việt Nam

10h15

Duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Các đồng chí Bí thư TW Đoàn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng; Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Tập thể Ban Giám đốc và Chi ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thanh niên

60

Bà Triệu

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thanh niên

13h30

Làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an về kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo

60

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

60

Bà Triệu

Văn phòng Đảng ủy

14h00

Dự trao Huy chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào

Đồng chí Lê Quốc Phong

TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng

17h00

Họp Ban Bí thư

- Ban Bí thư

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng và các ban, đơn vị liên quan (có thông báo mời riêng)

60

Bà Triệu

Văn phòng và các ban, đơn vị liên quan

Thứ sáu (06/3)

08h00

Dự Tọa đàm về một số nội dung của dự án Luật liên quan đến “các quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên trong thời bình; các quy định đối với thanh niên tình nguyện, thanh niên xung phong”

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Thành phần: Lãnh đaọ Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên trường học

Vĩnh Phúc

Ban Tuyên giáo, Ban TN trường học

08h00

Dự Diễn đàn “Tri thức trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

- Đồng chí Đặng Quốc Toàn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên xung phong

Yên Bái

Ban Tổ chức

08h00

Dự Lễ khởi động chiến dịch HeforShe

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Hà Nội

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

14h00

Làm việc với đại diện Ngân hàng BIDV về việc rà soát tiến độ thực hiện các nội dung phối hợp trong năm 2015

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam

62

Bà Triệu

Ban TN trường học

Thứ bảy (07/3)

08h00

Dự Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2015 và các hoạt động xây dựng cầu giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên xung phong

Quảng Ngãi

Ban TN xung phong

Chủ nhật (08/3)

07h00

Dự Lễ hội Xuân hồng lần thứ VIII năm 2015

- Đồng chí Đặng Quốc Toàn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Hà Nội

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

08h00

Dự chương trình “Hội mùa Phú Mỹ”

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn

Đắk Lắk

Ban TN nông thôn

08h00

Tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 57 (từ ngày 08/3 đến 10/4/2015)

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Hà Nội

Văn phòng

09h00

Dự Lễ khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học và theo thư mời của Ban Bí thư

Đại học Kinh tế Quốc dân

Ban TN trường học

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương  Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

            - Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.

Lịch công tác các tuần khác.
Tiêu đềTải file
Tuần thứ 09 (Từ ngày 02/03/2015 đến 08/03/2015) bổ sung thứ 6, cn
Tuần thứ 09 (Từ ngày 02/03/2015 đến 08/03/2015) bổ sung thứ 6, cn
Tuần thứ 09 (Từ ngày 02/03/2015 đến 08/03/2015) bổ sung thứ 6, cn
Tuần thứ 07, 08 (Từ ngày 16/02/2015 đến 01/3/2015) bổ sung thứ 5
Tuần thứ 06 (Từ ngày 09/02/2015 đến 15/02/2015) bổ sung thứ 3,6
Tuần thứ 05 (Từ ngày 02/02/2015 đến 08/02/2015) bổ sung thứ 4,5,cn
Tuần thứ 04 (Từ ngày 26/01/2015 đến 01/02/2015)
Tuần thứ 03 (Từ ngày 19/01/2015 đến 25/01/2015)
Tuần thứ 02 (Từ ngày 12/01/2015 đến 18/01/2015) bổ sung thứ 3,7, chủ nhật
Tuần thứ 52-2014 và 01-2015 (Từ ngày 29/12/2014 đến 11/01/2015)
Tuần thứ 51 (Từ ngày 22/12/2014 đến 28/12/2014)
Tuần thứ 50 (Từ ngày 15/12/2014 đến 21/12/2014) bổ sung thứ 3,4,7
Tuần thứ 49 (Từ ngày 08/12/2014 đến 14/12/2014) bổ sung thứ 4,6,7, chủ nhật
Tuần thứ 48 (Từ ngày 01/12/2014 đến 07/12/2014) bổ sung thứ 4,6,chủ nhật
Tuần thứ 47 (Từ ngày 24/11/2014 đến 30/11/2014) bổ sung thứ 4,5,6,7, chủ nhật
Tuần thứ 46 (Từ ngày 17/11/2014 đến 23/11/2014) bổ sung thứ 3,6,7
Tuần thứ 45 (Từ ngày 10/11/2014 đến 16/11/2014) bổ sung thứ 4,5
Tuần thứ 44 (Từ ngày 03/11/2014 đến 09/11/2014)
Tuần thứ 43 (Từ ngày 27/10/2014 đến 02/11/2014) bổ sung thứ 4,5,6
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 3,4
Tuần thứ 41(Từ ngày 13/10/2014 đến 19/10/2014) bổ sung thứ 5,7
Tuần thứ 40 (Từ ngày 06/10/2014 đến 12/10/2014) bổ sung thứ 6,7,chủ nhật
Tuần thứ 39 (Từ ngày 29/9/2014 đến 05/10/2014), bổ sung thứ 4,5,6,7, chủ nhật
Tuần thứ 38 (Từ ngày 22/9/2014 đến 28/9/2014), bổ sung thứ 5,6,7
Tuần thứ 37 (Từ ngày 15/9/2014 đến 21/9/2014) bổ sung thứ 3,4,7,chủ nhật
Tuần thứ 36 (Từ ngày 08/9/2014 đến 14/9/2014) bổ sung thứ 3,4,5,chủ nhật
Tuần thứ 35 (Từ ngày 01/9/2014 đến 07/9/2014) bổ sung
Tuần thứ 34 (Từ ngày 24/8/2014 đến 31/8/2014) bổ sung thứ 6,7
Tuần thứ 33 (Từ ngày 18/8/2014 đến 24/8/2014) bổ sung thứ 5-Cn
Tuần thứ 32 (Từ ngày 11/8/2014 đến 17/8/2014) bổ sung thứ 5,6
12345678910...

Video
Audio
Ky niêm Đảng
bien dao
Chi thi 01
Phổ biến pháp luât
DỰ BÁO THỜI TIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE