Lịch công tác
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 3,4

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

 

Thứ hai (20/10)

 

08h00

Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII (từ 20/10 - 29/11/2014)

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

Văn phòng Quốc hội

Văn phòng

 

10h00

Dự họp báo giới thiệu về Vòng thi chung khảo Khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

47

Lý Thường Kiệt

Báo Tiền phong

 

16h00

Họp Ban Tổ chức Hội thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ đoàn năm 2014

- Đồng chí Đặng Quốc Toàn

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Hội thi

347

Đội Cấn

Ban Quốc tế

 

Thứ ba (21/10)

 

08h00

Báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo

01

Hùng Vương

Ban Tuyên giáo

08h00

Họp xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong khối cao đẳng, đại học năm học 2014 - 2015

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học, Ban Tuyên giáo

60

Bà Triệu

Ban Thanh niên trường học

14h00

Họp Tổ công tác theo Quyết định số 1199-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 16/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Tổ công tác

60

Bà Triệu

Văn phòng

14h00

Dự Hội nghị giao ban báo chí - xuất bản Quý III

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Theo thông báo mời của Ban Bí thư

60

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

16h30

Dự họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ngày Công tác xã hội thế giới

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chương trình

60

Bà Triệu

Học viện TTN Việt Nam

Thứ tư (22/10)

 

08h00

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

08

Đặng Thai Mai

Ban Tổ chức

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nam Định

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên trường học

Nam Định

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Bến Tre

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Yên Bái

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h30

Dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào năm 2014

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

03

Chùa Láng

Học viện TTN Việt Nam

 

16h30

Dự Lễ Ký kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Theo thư mời của Ban Bí thư

15B

Hồ Xuân Hương

Văn phòng

 

Thứ năm (23/10)

 

08h00

Giao ban lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào tháng 10 năm 2014

- Ban Bí thư

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Tập thể lãnh đạo các ban, đơn vị khối phong trào và Văn phòng UBQG về TNVN

60

Bà Triệu

Văn phòng

14h00

Gặp mặt cán bộ phong trào Quý III năm 2014

- Ban Bí thư

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Tập thể lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị khối phong trào và Văn phòng UBQG về TNVN

15B

Hồ Xuân Hương

Văn phòng và các ban, đơn vị liên quan

16h30

Làm việc với lãnh đạo Ban Quốc tế

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo Ban Quốc tế

60

Bà Triệu

Ban Quốc tế

Thứ sáu (24/10)

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên trường học

Hà Nam

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Gia Lai

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

11h00

Dự chương trình Đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào khóa 21 đến chào và tiếp kiến Ban Bí thư Trung ương Đoàn

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Quốc tế, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

60

Bà Triệu

Ban Quốc tế

 

14h00

Triển khai Quyết định về việc sắp xếp cơ sở nhà đất các đơn vị cấp 2 được giao quản lý, sử dụng trụ sở trên địa bàn TP. Hà Nội

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy và Trưởng các đoàn thể; Thủ trưởng, Kế toán trưởng các đơn vị cấp 2 được giao quản lý, sử dụng trụ sở trên địa bàn TP. Hà Nội

60

Bà Triệu

Văn phòng

 

14h00

Kiểm tra chuyên đề về kết quả thực hiện công trình, phần việc thanh niên theo Kế hoạch số 227 ngày 22/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn    

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Theo Kế hoạch số 227 ngày 22/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn      

Kon Tum

Ban Thanh niên công nhân và

đô thị

 

Thứ bảy (25/10)

 

08h00

Dự chung kết Hội thi cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi cơ quan Trung ương Đoàn năm 2014

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: theo thông tri triệu tập và thư mời của Công đoàn cơ quan

15B

Hồ Xuân Hương

Văn phòng Công đoàn cơ quan

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

TP. Hồ Chí Minh

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hải Phòng

- Đồng chí Đặng Quốc Toàn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Hải Phòng

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Bình Phước

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

19h00

Dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi “Thanh niên suy nghĩ và hành động trước sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập” của Ngân hàng Vietcombank

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Khánh Hòa

Văn phòng

 

Chủ nhật (26/10)

 

07h30

Dự Lễ phát động Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông 2014 và Xuân Tình nguyện 2015

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Cao Bằng

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh  niên trường học

Hà Nội

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

08h00

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Bình Dương

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

 

19h30

Dự Lễ trao giải Hoa Trạng Nguyên năm 2014

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên trường học

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban Thanh niên trường học

 

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương  Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

          - Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.

Lịch công tác các tuần khác.
Tiêu đềTải file
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 3,4
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 3,4
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 3,4
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 3,4
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 3,4
Tuần thứ 42 (Từ ngày 20/10/2014 đến 26/10/2014) bổ sung thứ 4
Tuần thứ 41(Từ ngày 13/10/2014 đến 19/10/2014) bổ sung thứ 5,7
Tuần thứ 40 (Từ ngày 06/10/2014 đến 12/10/2014) bổ sung thứ 6,chủ nhật
Tuần thứ 39 (Từ ngày 29/9/2014 đến 05/10/2014), bổ sung thứ 4,5,6,7, chủ nhật
Tuần thứ 38 (Từ ngày 22/9/2014 đến 28/9/2014), bổ sung thứ 5,6,7
Tuần thứ 37 (Từ ngày 15/9/2014 đến 21/9/2014) bổ sung thứ 3,4,7,chủ nhật
Tuần thứ 36 (Từ ngày 08/9/2014 đến 14/9/2014) bổ sung thứ 3,4,5,chủ nhật
Tuần thứ 35 (Từ ngày 01/9/2014 đến 07/9/2014) bổ sung
Tuần thứ 34 (Từ ngày 24/8/2014 đến 31/8/2014) bổ sung thứ 6,7
Tuần thứ 33 (Từ ngày 18/8/2014 đến 24/8/2014) bổ sung thứ 5-Cn
Tuần thứ 32 (Từ ngày 11/8/2014 đến 17/8/2014) bổ sung thứ 5,6
Tuần thứ 31 (Từ ngày 04/8/2014 đến 10/8/2014) bổ sung thứ 3,4, Cn
Tuần thứ 30 (Từ ngày 28/7/2014 đến 03/8/2014)
Tuần thứ 29 (Từ ngày 21/7/2014 đến 27/7/2014)
Tuần thứ 28 (Từ ngày 14/7/2014 đến 20/7/2014)
Tuần thứ 27 (Từ ngày 04/7/2014 đến 13/7/2014) bổ sung thứ 5,6
Tuần thứ 26 (Từ ngày 30/6/2014 đến 06/7/2014) bổ sung thứ 5,6
Tuần thứ 25 (Từ ngày 23/6/2014 đến 29/6/2014) bổ sung Chủ nhật
Tuần thứ 24 (Từ ngày 16/6/2014 đến 22/6/2014) bổ sung thứ 7,Cn
Tuần thứ 23 (Từ ngày 09/6/2014 đến 15/6/2014) bổ sung thứ 6
Tuần thứ 22 (Từ ngày 02/6/2014 đến 08/6/2014) bổ sung thứ 6
Tuần thứ 21 (Từ ngày 26/5/2014 đến 01/6/2014) bổ sung thứ 2-7
Tuần thứ 20 (Từ ngày 19/5/2014 đến 25/5/2014) bổ sung thứ 4, 5, 6
Tuần thứ 19 (Từ ngày 12/5/2014 đến 18/5/2014) bổ sung thứ 7, chủ nhật
Tuần thứ 19 (Từ ngày 12/5/2014 đến 18/5/2014)
12345678910...

Video
Audio
Sinh hoạt chi đoàn
Chi thi 01
Vonguyengiap
Phổ biến pháp luât
DỰ BÁO THỜI TIẾT

LIÊN KẾT WEBSITE