Lịch công tác
Tuần thứ 08 (Từ ngày 20/02/2017 đến 26/02/2017)
 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (20/02)

08h30

Dự họp Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017 Quỹ học bổng Vừ A Dính

Đồng chí Nguyễn Long Hải

05

Hòa Mã

Báo Thiếu niên

Tiền phong

09h00

Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo

 

62

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

14h00

Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn chuẩn bị chương trình giao lưu trực tuyến của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng

60

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

15h00

Làm việc chuẩn bị Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng

60

Bà Triệu

Ban Tổ chức

Thứ ba (21/02)

09h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2017

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn, Ban Thanh niên Công nhân và đô thị, Ban Tuyên giáo

60

Bà Triệu

Ban Thanh niên nông thôn

10h00

Nghe báo cáo công tác chỉ đạo Đại hội điểm cụm Đồng bằng sông Tiền

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn và các đồng chí thành viên tổ công tác

60

Bà Triệu

Ban TN

Nông thôn

13h30

Họp Hội đồng xét chọn giải thưởng Lý Tự Trọng

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: các đồng chí thành viên Hội đồng

60

Bà Triệu

Ban Tổ chức

13h30

Nghe báo cáo các đoàn kiểm tra cụm Đồng bằng sông Tiền và cụm Miền đông Nam bộ

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Ban Thanh niên nông thôn; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra

60

Bà Triệu

Ban TN

Công nhân và đô thị,

Ban TN

Nông thôn

14h00

Dự họp Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Đồng chí Nguyễn Phi Long

KS

La Thành

Ban Đoàn kết

THTN

Thứ tư (22/02)

08h00

Làm việc với các ban về Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030 và Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Ban Thanh niên trường học, Ban Công tác thiếu nhi, Văn phòng

62

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

08h00

Kiểm tra công tác chuẩn bị công tác chuẩn bị Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2017

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

Đồng Tháp

Ban TN

Nông thôn

08h00

Làm việc với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng; tập thể lãnh đạo Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

60

Bà Triệu

Ban Tổ chức

14h00

Dự Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2016 và Ký kết giao ước thi đua năm 2017 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng

95 - 97

Trần Quốc Toản

Văn phòng

13h30

Tập huấn về việc xác định vị trí việc làm

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cán bộ các ban khối phong trào, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Thanh niên, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và Văn phòng

62

Bà Triệu

Ban Tổ chức

15h00

Làm việc với Quân chủng Hải quân

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Đồng chí Trưởng ban Thanh niên trường học; lãnh đạo Ban Tuyên giáo

Hải Phòng

Ban Tuyên giáo

Thứ năm (23/02)

08h00

Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương

Đồng chí Lê Quốc Phong

 

Trụ sở

Chính phủ

Văn phòng

08h00

Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Long  Hải

07

Nguyễn Tri Phương

Văn phòng

09h00

Làm việc với Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng

60

 Bà Triệu

Văn phòng

09h00

Họp giao ban các đơn vị Báo chí Xuất bản Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Đồng chí Trưởng ban Thanh niên nông thôn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và theo thư mời của Ban Bí thư

60

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

14h00

Họp Hội đồng xét tặng giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016

 

- Ban Bí thư

- Thành phần: Các đồng chí thành viên Hội đồng và theo thư mời của Ban Bí thư

15

Hồ Xuân Hương

Báo Tiền phong

16h30

Làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn

 

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan

62

Bà Triệu

Văn phòng

Đảng –

Đoàn thể

Thứ sáu (24/02)

08h00

Dự Hội nghị Quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

 

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn; các đồng chí cấp Ủy, lãnh đạo, Đảng viên các ban khối phong trào; các đồng chí cấp Ủy, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn tại Hà Nội và theo thư mời của Đảng ủy Trung ương Đoàn

KS

Khăn Quảng Đỏ

Văn phòng

Đảng –

Đoàn thể

08h30

Dự Hội nghị triển khai công tác Xuất bản và Phát hành năm 2017

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

Đà Nẵng

Ban Tuyên giáo

14h00

Dự Hội nghị Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thư ký

62

Bà Triệu

Văn phòng

UBQG

Thanh niên

Việt Nam

Chủ nhật (26/02)

07h00

Dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2017

- Ban Bí thư
- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn và theo thư mời của Ban Bí thư

Đồng Tháp

Ban TN

Nông thôn

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương  Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

            - Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.

Lịch công tác các tuần khác.
Tiêu đềTải file
Tuần thứ 07 (Từ ngày 13/02/2017 đến 19/02/2017) bổ sung
Tuần thứ 06 (Từ ngày 06/02/2017 đến 12/02/2017) bổ sung
Tuần thứ 04,05 (Từ ngày 23/01/2016 đến 05/02/2017)
Tuần thứ 03 (Từ ngày 16/01/2016 đến 22/01/2016) bổ sung
Tuần thứ 02 (Từ ngày 09/1/2016 đến 15/1/2016) bổ sung
Tuần thứ 01 (Từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017) bổ sung
Tuần thứ 01 (Từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017) bổ sung
Tuần thứ 52 (Từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2016) bổ su
Tuần thứ 51 (Từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016) bổ sung
Tuần thứ 50 (Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016) bổ sung
Tuần thứ 49 (Từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016) bổ sung
Tuần thứ 48 (Từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016)
Tuần thứ 46 (Từ ngày 14/11/2016 đến 20/11/2016) bổ sung
Tuần thứ 45 (Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016) bổ sung
Tuần thứ 45 (Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016) bổ sung
Tuần thứ 44 (Từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016)
Tuần thứ 43 (Từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 42 (Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016)bổ sung
Tuần thứ 41 (Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 40 (Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 40 (Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 39 (Từ ngày 26/9/2016 đến 02/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 38 (Từ ngày 19/9/2016 đến 25/9/2016) bổ sung
Tuần thứ 37 (Từ ngày 12/9/2016 đến 18/9/2016) bổ sung
Tuần thứ 36 (Từ ngày 05/9/2016 đến 11/9/2016) bổ sung
Tuần thứ 35 (Từ ngày 29/8/2016 đến 04/9/2016) bổ sung
Tuần thứ 34 (Từ ngày 22/8/2016 đến 28/8/2016) bổ sung
Tuần thứ 33 (Từ ngày 15/8/2016 đến 21/8/2016) bổ sung
Tuần thứ 32 (Từ ngày 08/8/2016 đến 14/8/2016) bổ sung
Tuần thứ 31 (Từ ngày 01/8/2016 đến 07/8/2016) bổ sung
12345678910...

Video
Audio
Cuộc thi ý tưởng dự thi vòng chung kết toàn quốc
Trung tam
NXB
LIÊN KẾT WEBSITE