Lịch công tác
Tuần thứ 17 (Từ ngày 24/4/2017 đến 30/4/2017) bổ sung
 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Phân công

chuẩn bị

Thứ hai (24/4)

08h00

Làm việc với Ban Công tác thiếu nhi và họp hội đồng xét Giải thưởng Kim Đồng năm 2017

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Công tác thiếu nhi; các đồng chí thành viên hội đồng

62

Bà Triệu

Ban CT

Thiếu nhi

09h00

Rà soát công tác chuẩn bị Tháng Công nhân và Lễ tuyên dương Người thợ trẻ giỏi

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công nhân và đô thị, Văn phòng

60

Bà Triệu

Ban TN

Công nhân và đô thị

09h00

Làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo

62

Bà Triệu

Ban Tuyên giáo

14h00

Làm việc với đoàn khảo sát phục vụ xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

- Ban Bí thư

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy cơ quan; Trưởng các ban, đơn vị khối phong trào; đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam, Chánh Văn phòng TWĐ; đồng chí Giám đốc Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; các đồng chí Tổng biên tập các báo, trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TWĐ có trụ sở trên địa bàn TP. Hà Nội

62

Bà Triệu

Ban Tổ chức

17h30

Làm việc về Đề án tổ chức đoàn đại biểu tham dự Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 19

 

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Nguyễn Phi Long

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên trường học, Ban Quốc tế, Văn phòng

62

Bà Triệu

Ban Quốc tế

Thứ ba (25/4)

08h30

Dự họp báo cáo tình hình rà soát, nghiên cứu chế độ, chính sách đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác thiếu nhi

Trụ sở

Chính phủ

Ban CT

Thiếu nhi

08h00

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV

(ngày 25, 26/4/2017)

Đồng chí Nguyễn Phi Long

Bình Dương

Ban Đoàn kết

THTN

08h30

Làm việc với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn về công tác Đại hội Đoàn cơ quan

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan; lãnh đạo Văn phòng; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn

60

Bà Triệu

Đoàn TN

Cơ quan

14h00

Họp góp ý Đề cương Đề án “Bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn, Văn phòng và theo thư mời của Ban Bí thư

60

Bà Triệu

Ban TN

Nông thôn

15h00

Dự chương trình gặp mặt thanh niên công giáo tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2017

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

62

Bà Triệu

Ban Đoàn kết

THTN

15h00

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên xung phong

Lai Châu

Ban TN

Xung phong

16h00

Làm việc với Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và nhóm nghiên cứu đề tài “Chính sách phát triển Thanh niên”

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam; các đồng chí thành viên nhóm nghiên cứu đề tài

62

Bà Triệu

Văn phòng

UBQG

Thanh niên

Việt Nam

Thứ tư (26/4)

08h00

Dự Đại hội điểm Đoàn cấp huyện Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng

Vĩnh Phúc

Văn phòng

08h00

Dự Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên xung phong

Lai Châu

Ban TN

Xung phong

08h00

Dự Hội thảo khoa học Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

07

Nguyễn Tri Phương

Ban Kiểm tra

09h00

Họp Chi bộ Ban Thanh niên trường học

 

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Tập thể Chi ủy và Đảng viên Ban Thanh niên trường học

64

Bà Triệu

Ban TN

Trường học

09h00

Làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2017

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên công nhân và đô thị, Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên

Đắk Lắk

Ban TN

Công nhân và đô thị

10h30

Họp về Chủ trương Cổ phần hóa Doanh nghiệp Trung ương Đoàn

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng

60

Bà Triệu

Văn phòng

14h00

Họp đoàn đi Trường Sa

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

- Thành phần: Các đồng chí thành viên đoàn công tác

TP. Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo

Thứ năm (27/4)

07h00

Tham gia đoàn hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương

(ngày 27/4 đến ngày 06/5/2017)

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương

Trường Sa

Ban Tuyên giáo

08h00

Dự phiên họp toàn thể lần thứ 3 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

(ngày 27, 28/4/2017)

Đồng chí Lê Quốc Phong

Bà Rịa - Vũng Tàu

Văn phòng

08h00

Họp Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm các ban, đơn vị Trung ương Đoàn (Cả ngày)

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

- Đồng chí Bùi Quang Huy

- Thành phần: Các đồng chí thành viên hội đồng

60

Bà Triệu

Ban Tổ chức

08h00

Tham gia đoàn giám sát thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2016 – 2030”  tại Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Các đồng chí thành viên đoàn giám sát theo thông báo của Ban Bí thư

Hà Nội

Ban Kiểm tra,

Ban Tuyên giáo

09h00

Dự Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Văn Tiến Dũng (2/5/1917 – 2/5/2017)

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

07

Nguyễn Tri Phương

Ban Kiểm tra

14h00

Tham gia đoàn giám sát thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2016 – 2030”  tại Đoàn khối các cơ quan Trung ương

- Đồng chí Nguyễn Long Hải

- Thành phần: Các đồng chí thành viên đoàn giám sát theo thông báo của Ban Bí thư

Hà Nội

Ban Kiểm tra,

Ban Tuyên giáo

14h00

Dự tọa đàm, thảo luận tổ chức phát động phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

46

Tràng Thi

Ban Quốc tế

20h00

Dự Chương trình nghệ thuật “Bài ca Chiến thắng”

Đồng chí Nguyễn Long Hải

91

Trần Hưng Đạo

Văn phòng

Thứ sáu (28/4)

08h00

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống cục dân vận (1/5/1947 - 1/5/2017) và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Đồng chí Nguyễn Long Hải

07

Nguyễn Tri Phương

Ban Kiểm tra

14h00

Dự họp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Thanh niên nông thôn; lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thanh niên nông thôn

02

Ngọc Hà

Ban TN

Nông thôn

Thứ bảy (29/4)

09h00

Dự Lễ khánh thành Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

- Đồng chí Lê Quốc Phong

- Thành phần: Lãnh đạo Ban Công tác Thiếu nhi

TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng

Chủ nhật (30/4)

NGHỈ LỄ 30/4 – 1/5

(Từ ngày 30/4 đến hết ngày 02/5/2017)

- Căn cứ lịch công tác, các ban, đơn vị liên quan, Văn phòng Trung ương Đoàn, Văn phòng Trung ương  Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương chuẩn bị nội dung và các điều kiện thực hiện. Nếu thay đổi, Văn phòng Trung ương Đoàn sẽ có thông báo sau.

            - Lịch công tác này thay thư mời trong nội bộ Cơ quan Trung ương Đoàn.

Lịch công tác các tuần khác.
Tiêu đềTải file
Tuần thứ 16 (Từ ngày 17/4/2017 đến 23/4/2017) bổ sung
Tuần thứ 15 (Từ ngày 10/4/2017 đến 16/4/2017) bổ sung
Tuần thứ 14 (Từ ngày 03/4/2017 đến 09/4/2017) bổ sung
Tuần thứ 13 (Từ ngày 27/3/2017 đến 02/4/2017) bổ sung
Tuần thứ 12 (Từ ngày 20/3/2017 đến 26/3/2017) bổ sung
Tuần thứ 11 (Từ ngày 13/3/2017 đến 19/3/2017) bổ sung
Tuần thứ 10 (Từ ngày 06/3/2017 đến 12/3/2017) bổ sung
Tuần thứ 09 (Từ ngày 27/02/2017 đến 05/03/2017) bổ sung
Tuần thứ 08 (Từ ngày 20/02/2017 đến 26/02/2017) bổ sung
Tuần thứ 07 (Từ ngày 13/02/2017 đến 19/02/2017) bổ sung
Tuần thứ 06 (Từ ngày 06/02/2017 đến 12/02/2017) bổ sung
Tuần thứ 04,05 (Từ ngày 23/01/2016 đến 05/02/2017)
Tuần thứ 03 (Từ ngày 16/01/2016 đến 22/01/2016) bổ sung
Tuần thứ 02 (Từ ngày 09/1/2016 đến 15/1/2016) bổ sung
Tuần thứ 01 (Từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017) bổ sung
Tuần thứ 01 (Từ ngày 02/01/2017 đến 08/01/2017) bổ sung
Tuần thứ 52 (Từ ngày 26/12/2016 đến 01/01/2016) bổ su
Tuần thứ 51 (Từ ngày 19/12/2016 đến 25/12/2016) bổ sung
Tuần thứ 50 (Từ ngày 12/12/2016 đến 18/12/2016) bổ sung
Tuần thứ 49 (Từ ngày 05/12/2016 đến 11/12/2016) bổ sung
Tuần thứ 48 (Từ ngày 28/11/2016 đến 04/12/2016)
Tuần thứ 46 (Từ ngày 14/11/2016 đến 20/11/2016) bổ sung
Tuần thứ 45 (Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016) bổ sung
Tuần thứ 45 (Từ ngày 07/11/2016 đến 13/11/2016) bổ sung
Tuần thứ 44 (Từ ngày 31/10/2016 đến 06/11/2016)
Tuần thứ 43 (Từ ngày 24/10/2016 đến 30/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 42 (Từ ngày 17/10/2016 đến 23/10/2016)bổ sung
Tuần thứ 41 (Từ ngày 10/10/2016 đến 16/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 40 (Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016) bổ sung
Tuần thứ 40 (Từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016) bổ sung
12345678910...

Video
Audio
anh sang soi duong
Trung tam
NXB
LIÊN KẾT WEBSITE